Dynamika vztahového pole

Záměrem tohoto semináře je prohloubení uvědomění si způsobu, jak žijeme svoje vztahy; jak je navazujeme i ukončujeme, jakým způsobem v nich umíme být – jaké používáme komunikační vzorce a kontaktní styly, jak se pohybujeme v situacích, které vztahy přináší, např. nepochopení, odmítnutí, stereotyp, konflikt aj.

Zaměříme pozornost nejen na lekce, které se v nich učíme, ale i na nedokončené záležitosti,
které v nás z některých vztahů mohou zůstávat. Součástí naší společné práce bude i hledání dobrého směru (vize – kam chceme jít a kudy se tam dostat).

Časová dotace: 12h (1,5 dne)

Co můžete získat?

  • vědomí svého potenciálu, ale i limitů
  • zmapování možností, podpora v procesu změny a ujasnění potřebných kroků
  • sdílení zkušeností a zážitků v bezpečném prostoru
  • kontakt se svými zdroji, které nám mohou pomoci nalézt smysl

Kurz je určen pro všechny, kteří mají zájem nejen poznat něco dalšího o sobě, ale také se seznámit či hlouběji prozkoumat možnosti gestalt terapeutického přístupu. Vítaní jsou účastníci gestalt terapeutického výcviku, studenti psychologie a dalších (nejen) humanitních směrů.

Spolulektor: Mgr. Jana Sonntagová