Dynamika partnerských vztahů

Pojďme se podívat časté obtíže, na které narážíme v různých fázích našich partnerských vztahů – skryté motivy (nejen) při výběru partnera, odlišná očekávání a potřeby, komunikační rozdíly, představy tom, jaký by vztah měl být… Zaměříme se na nástroje zvládání situací, do kterých se v našich vztazích dostáváme. Časté jsou nepochopení, odmítnutí, stereotyp a všednost, zejména však hádky a konflikty, odlišné komunikační styly, potřeby apod.

Budeme společně hledat zdroje, které nám mohou pomoci nalézt smysl a důvěru v proces změny a vyzkoušíme si osvědčené nástroje, které pomáhají procesu osobního i partnerského rozvoje.

Časová dotace: 3h