Mgr. Michal Petr » Nabídka služeb » Workshopy, semináře a přednášky » Komunikační dovednosti s rodinou

Komunikační dovednosti s rodinou

V první části semináře se společně podíváme na obtíže, se kterými se v oblasti péče o děti,
dospívající a rodinu nejčastěji potkáváme. Prozkoumáme různé přístupy, teoretická východiska a
způsoby práce; zastavíme se nad některými specifickými a krizovými situacemi, které rodinu mohou
potkat. Budeme se věnovat specifickým komunikačním dovednostem s dětským a dospívajícím
klientem.

Druhá část semináře se zaměří na uvědomění některých obtíží a limitů vyplývající
z vlastní rodinné zkušenosti. Budeme hledat použitelné zdroje pro zvládání situací, které se objevují
v našem životě a praxi. Vyzkoušíme si také prvky neverbální komunikace při práci s klientem a
nástroje pro zvládání emočních reakcí.

Seminář bude probíhat kombinací přednášky, zážitkových workshopů, použitím modelových
situací, nácvikem efektivních způsobů komunikace, skupinové diskuse a sdílení životních a pracovních
zkušeností.

Časová dotace: 2 dny – 16 hod

Obsah:
• Co je to rodina (historie, stav současné rodiny a pravděpodobná budoucnost, funkce)
• Emoční pole rodiny, rodinné a sourozenecké konstelace
• Krizové situace v rodině z pohledu dětí a dospívajících (úmrtí člena, handicapované dítě
v rodině, dlouhodobá nemoc, rozvod rodičů, závislosti) – co s tím, co pomáhá
• Kam můžeme odkazovat – návazná péče, mezioborová spolupráce
• Komunikační dovednosti s dětským a dospívajícím klientem
• Respektující způsob výchovy
• Workshop dovedností práce s dětskými a dospívajícími klienty
• Dynamika vlastní rodiny – normy, komunikační prostředky, rozdělení moci, reakce v zátěži,
containment
• Neverbální a verbální komunikace – komunikační pasti, efektivní zpětná vazba, předsudky a
selektivní vnímání, hranice a vzdálenost
• Potřeby a instinkty v rodině a jedinci; vliv potřeb na chování; konflikt potřeb a rolí
• Zvládání emočních reakcí; konstruktivní hádka
• Vliv typu osobnosti na vztahy v rodině
• Modelové situace dle potřeby skupiny

Spolulektor: Mgr. Lucia Černá