Mgr. Michal Petr » Specializace » Kniha o enneagramu

Kniha o enneagramu

Mezi duší a Duchem

Enneagram a křesťanská spiritualita

ISBN 978-80-7387-897-9

Autoři: Michal Petr + Denisa Červenková
Vydalo: Nakladatelství Triton
Rok vydání: 2015

Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět odlišných vzorců prožívání, myšlení a jednání. Jedná se o komplexní model s mnoha rovinami, který lze použít nejen jako efektivní nástroj psychologie, ale také jako mapu překážek na cestě modlitby.

Po letech praxe v psychospirituálním doprovázení předkládají autoři v této knize nejen své zkušenosti, ale i přístupy a metody, které se osvědčily jako pomůcky na cestě k autentičtějšímu způsobu bytí a duchovního vývoje. Jejich přístup je jedinečný vědomým propojováním psychologického a terapeutického kontextu s duchovní podporou. Ve své knize, příznačně nazvané Mezi duší a Duchem, se autoři pokoušejí skloubit sebepoznání a současnou křesťanskou spiritualitu v českém prostředí.

Kromě detailní charakteristiky jednotlivých osobnostních typů (enneatypů) kniha nabízí též praktická doporučení, jak duchovně a lidsky růst a dát vlastnímu životu nový, hlubší smysl.

Ukázka z knihy

Medailonek o knize pro Český rozhlas (audio)

Kde knihu koupit