Ceník

Individuální konzultace

1.000,- / 50 min.

Párové / rodinné konzultace

1.200,- / 50 min.

Individuální, párové i rodinné konzultace v angličtině jsou za stejnou cenu.

Enneagram interview – typizační rozhovor

1.200,- / 55 min.

Individuální Maitri dýchání

4.900,- / 4-5 hodin

Skupinové Maitri dýchání

2.500,- / celý den 9-21h

Skype / telefon / chat konzultace

Odměna za poradenskou službu je

20,- Kč / 1 min.

V případě Vašeho zájmu mohu volat já, abyste nemuseli platit Vašemu operátorovi. Po skončení konzultace Vám na email zašlu fakturu, ve které bude zohledněna konkrétní doba našeho rozhovoru.

Emailová konzultace

990,- / email (většinou v rozsahu 1000 – 4000 znaků)

Doprovázení týmů a komunit

1.500,- / 50 minut

Mediace s právníkem

3.000,- / 60 min.

Lektorská činnost

Dle domluvy a typu zakázky. Pro bližší informace mě, prosím, kontaktujte.

Ceník je platný od 1. 6. 2017. 

 

Placení a podmínky průběhu terapie a poradenství

(viz Podmínky a pravidla

Jedna konzultace trvá 50 minut. Ve výjimečných případech a po dohodě může konzultace trvat až 85 minut.

Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, telefonicky nebo emailem to terapeutovi oznámí minimálně 2 dny (48 hodin) předem! Když tak klient neučiní, je povinen konzultaci zaplatit.

V případě, že se klient bez oznámení nedostaví na domluvenou konzultaci, terapeut jej bude telefonicky kontaktovat po 15 minutách od začátku konzultace. Když se klient nedostaví na konzultaci a nebude ani k zastižení na telefonu, pokládá terapeut po 20 minutách konzultaci za zrušenou.

Frekvence setkávání probíhá po domluvě klienta s terapeutem dle možností obou (ideálně 1x/týden až 14 dní; u párové terapie 1x/3 týdny). Když klient musí přerušit terapii, např. z důvodu vycestování, oznámí to terapeutovi nejpozději dva týdny před začátkem přerušení.

Platba probíhá v hotovosti na konci sezení, ve výjimečných případech a po domluvě možnost platby na účet č. 210 279 1674 / 2700.