Ceník

Číslo účtu pro platby za online konzultace je 210 279 1674 / 2700 (případně Revolut a PayPal).

Individuální konzultace

1.000,- / 50 min.

Od 1.1.2022 1.200,- / 50 min.

Párové / rodinné konzultace

1.300,- / 50 min.

Individuální, párové / rodinné konzultace v angličtině jsou za stejnou cenu.

Od 1.1.2022 1.500,- / 50 min.

Enneagram interview – typizační rozhovor

1.500,- / 55 min.

Online / telefon konzultace

20,- Kč / 1 min. (1.000,- / 50 min.)

26,- Kč / 1 min. (1.300,- / 50 min.) – párové online konzultace

Od 1.1.2022 individuální konzultace 22,- Kč / min.; párová konzultace 30,- Kč / 1 min.

V případě Vašeho zájmu mohu volat já, abyste nemuseli platit Vašemu operátorovi. Po skončení konzultace Vám na email zašlu fakturu, ve které bude zohledněna konkrétní doba našeho rozhovoru.

Individuální Maitri dýchání

6.500,- / 4-5 hodin

Skupinové Maitri dýchání

3.300,- / celý den 9-21h

Doprovázení týmů a komunit

1.500,- / 50 minut

Lektorská činnost

Dle domluvy a typu zakázky. Pro bližší informace mě, prosím, kontaktujte.

Ceník je platný od 1. 1. 2020. 

 

Placení a podmínky průběhu terapie a poradenství

(viz Podmínky a pravidla

Jedna konzultace trvá 50 minut.

Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, telefonicky nebo emailem to terapeutovi oznámí minimálně 2 dny (48 hodin) předem! Když tak klient neučiní, je povinen konzultaci zaplatit (platí i pro online konzultace).

V případě, že se klient bez oznámení nedostaví na domluvenou konzultaci, terapeut jej bude telefonicky kontaktovat po 15 minutách od začátku konzultace. Když se klient nedostaví na konzultaci a nebude ani k zastižení na telefonu, pokládá terapeut po 20 minutách konzultaci za zrušenou.

Frekvence setkávání probíhá po domluvě klienta s terapeutem dle možností obou (ideálně 1x/týden až 14 dní; u párové terapie 1x/3 týdny). Když klient musí přerušit terapii, např. z důvodu vycestování, oznámí to terapeutovi nejpozději dva týdny před začátkem přerušení.

Platba probíhá v hotovosti na konci sezení, po domluvě možnost platby na účet č. 210 279 1674 / 2700 nebo přes Revolut.