Ceník

Číslo účtu pro platby za online konzultace je  210 279 1674 / 2700 nebo Revolut.

Individuální konzultace

1.000,- / 50 min.

Párové / rodinné konzultace

1.300,- / 50 min.

Individuální, párové / rodinné konzultace v angličtině jsou za stejnou cenu.

Enneagram interview – typizační rozhovor

1.500,- / 55 min.

Online / telefon konzultace

20,- Kč / 1 min.

26,- Kč / 1 min. – párové online konzultace

V případě Vašeho zájmu mohu volat já, abyste nemuseli platit Vašemu operátorovi. Po skončení konzultace Vám na email zašlu fakturu, ve které bude zohledněna konkrétní doba našeho rozhovoru.

Emailová konzultace

1.300,- / email (většinou v rozsahu 1000 – 4000 znaků)

Individuální Maitri dýchání

4.500,- / 4-5 hodin

Skupinové Maitri dýchání

2.500,- / celý den 9-21h

Doprovázení týmů a komunit

1.500,- / 50 minut

Lektorská činnost

Dle domluvy a typu zakázky. Pro bližší informace mě, prosím, kontaktujte.

Ceník je platný od 1. 1. 2020. 

 

Placení a podmínky průběhu terapie a poradenství

(viz Podmínky a pravidla

Jedna konzultace trvá 50 minut.

Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, telefonicky nebo emailem to terapeutovi oznámí minimálně 2 dny (48 hodin) předem! Když tak klient neučiní, je povinen konzultaci zaplatit (platí i pro online konzultace).

V případě, že se klient bez oznámení nedostaví na domluvenou konzultaci, terapeut jej bude telefonicky kontaktovat po 15 minutách od začátku konzultace. Když se klient nedostaví na konzultaci a nebude ani k zastižení na telefonu, pokládá terapeut po 20 minutách konzultaci za zrušenou.

Frekvence setkávání probíhá po domluvě klienta s terapeutem dle možností obou (ideálně 1x/týden až 14 dní; u párové terapie 1x/3 týdny). Když klient musí přerušit terapii, např. z důvodu vycestování, oznámí to terapeutovi nejpozději dva týdny před začátkem přerušení.

Platba probíhá v hotovosti na konci sezení, po domluvě možnost platby na účet č. 210 279 1674 / 2700 nebo přes Revolut.