Ceník

Číslo účtu pro platby za online konzultace je 210 279 1674 / 2700 (případně Revolut a PayPal), QR kód níže.

Individuální konzultace

1.200,- / 50 min.

od 1.1.2023: 1.500,- / 50 min.

Párové / rodinné konzultace

1.500,- / 50 min.

Individuální, párové / rodinné konzultace v angličtině jsou za stejnou cenu.

od 1.1.2023: 1.800,- / 50 min.

Enneagram interview – typizační rozhovor

1.700,- / 55 min.

Online / telefon konzultace

24,- Kč / 1 min. (1.200,- / 50 min.)

30,- Kč / 1 min. (1.500,- / 50 min.) – párové online konzultace

V případě Vašeho zájmu mohu volat já, abyste nemuseli platit Vašemu operátorovi. Po skončení konzultace Vám na email zašlu fakturu, ve které bude zohledněna konkrétní doba našeho rozhovoru.

od 1.1.2023:

30,- Kč / 1 min. (1.500,- / 50 min.)

36,- Kč / 1 min. (1.800,- / 50 min.)

Individuální Maitri dýchání

6.500,- / 4-5 hodin

Skupinové Maitri dýchání

3.500,- / celý den 9-21h

Doprovázení týmů a komunit

1.800,- / 50 minut

Lektorská činnost

Dle domluvy a typu zakázky. Pro bližší informace mě, prosím, kontaktujte.

Ceník je aktuální od 1. 1. 2022. 

 

Placení a podmínky průběhu terapie a poradenství

(viz Podmínky a pravidla

Jedna konzultace trvá 50 minut.

Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, telefonicky nebo emailem to terapeutovi oznámí minimálně 2 dny (48 hodin) předem! Když tak klient neučiní, je povinen konzultaci zaplatit (platí i pro online konzultace).

V případě, že se klient bez oznámení nedostaví na domluvenou konzultaci, terapeut jej bude telefonicky kontaktovat po 15 minutách od začátku konzultace. Když se klient nedostaví na konzultaci a nebude ani k zastižení na telefonu, pokládá terapeut po 20 minutách konzultaci za zrušenou.

Frekvence setkávání probíhá po domluvě klienta s terapeutem dle možností obou (ideálně 1x/týden až 14 dní; u párové terapie 1x/3 týdny). Když klient musí přerušit terapii, např. z důvodu vycestování, oznámí to terapeutovi nejpozději dva týdny před začátkem přerušení.

Platba probíhá v hotovosti na konci sezení, po domluvě možnost platby na účet č. 210 279 1674 / 2700 nebo přes Revolut.

QR kód pro individuální konzultace:

QR kód pro párové konzultace: