Mgr. Michal Petr » Informace » Jak vypadá první setkání?

Jak vypadá první setkání?

„Vybrat si dobrého psychologa je jako vybrat si dobrého zubaře…. Rozdíl poznáte, až když sedíte v křesle.“

Předpokladem prvního setkání je samozřejmě objednání. Termín konzultace lze nejlépe domluvit prostřednictvím telefonu (8h – 19h) nebo emailu.

První sezení je zejména informativní; vzájemně se seznamujeme a poznáváme.

Mluvíme o Vaši životní situaci a důvodech, proč hledáte pomoc psychologa. Cílem je ujasnit Vaše očekávání a potřeby, resp. Vaši zakázku (zkrátka: proč za mnou přicházíte a s čím Vám mohu pomoci). Vy sami si určujete, které informace sdělit chcete a které si necháte pro sebe, abyste se cítili dobře a bezpečně.

Mou rolí je pomoci Vám se zorientovat ve Vaší situaci, způsobech a možnostech řešení. Pokud Vás to zajímá, mohu Vám také přiblížit svůj styl a metodu práce.

Součástí setkání je také ujasnění, zda Vaše zakázka spadá do mojí kompetence a odbornosti (např. nejsem psychiatr, nepředepisuji tedy psychofarmaka). Pokud ne, mohu dát doporučení na některého ze svých kolegů.

Na konci se domlouváme na případné spolupráci. Rozhodnete-li se pokračovat, domlouváme na praktických náležitostech: podmínky spolupráce, počet a frekvence sezení aj. V případě potřeby je možné vzít si čas na rozmyšlenou. Stejně tak je v pořádku, pokud se jedna ze stran rozhodne spolupráci nerozvíjet.

Cena konzultace je uvedena v Ceníku dle typu služby.

Pracoviště v Praze

Od ledna 2012 konzultuji v psychoterapeutickém Centru Lávka.

Prostor se nachází v klidné ulici v blízkosti metra Dejvická či Hradčanská (cca 5 min.). Parkování  je možné na nedalekém parkovišti nebo v placených zónách.

Zvoňte na zvonek Centrum Lávka, poté můžete výtahem do 3. patra, kde Vás pustím do čekárny.