Mgr. Michal Petr » Informace » Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) bych rád informoval své klienty i účastníky workshopů o rozsahu zpracování jejich osobních údajů.

  • Abych mohl naplnit smlouvu uzavřenou mezi námi (tedy poskytovat klientům/účastníkům poradenské služby, psychoterapii, vzdělání, informace prostřednictvím newsletteru apod.), jejich osobní údaje zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno, email a telefonní číslo, v případě zážitkových workshopů i další potřebné informace. A to pouze za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu.
  • Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebuji klienty informovat o případné změně termínů, zasílat jim potřebné informace apod.
  • Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
  • Na základě uvedených zákonů mají klienti právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §21 zákona č.101/2000 Sb.
  • Během poradenství, terapie a workshopů si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou terapeutickou nebo pedagogickou přípravu a kvalitně vedené poradenství. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
  • Nejsem klinický psycholog, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě, prosím, obraťte.