Mgr. Michal Petr » Informace » Reference

Reference

  • Máte se mnou dobrou zkušenost? Budu rád, když ji napíšete na email. Děkuji.

„Michala Petra znám již mnoho let. Mohl jsem sledovat cestu, kterou urazil a jak dokáže ovlivnit lidi, se kterými pracuje nebo s nimi sdílí osobní čas. Před třemi lety jsem měl udělat jedno z velkých rozhodnutí v životě. Věděl jsem, že ho musím udělat sám, stejně jako si ponesu následky tohoto rozhodnutí. Nebylo mi však v té chvíli zcela lehko, tak jsem zvedl telefon a zavolal jsem Michalovi. Nutit ho pracovat v sobotu v deset večer mi bylo sice trochu trapné a nepříjemné, ale nějak intuitivně jsem to udělal. Během dvaceti vteřin jsem mu sdělil obsah své situace. A on mi neporadil, neřekl jak se mám rozhodnout, udělal však něco zcela jiného a těch několik vět, co mi řekl, mi pomohly se rozhodnout a svého rozhodnutí nelitovat.Vážím si ho jako odborníka, ale také jako člověka, který posiluje kompetence konkrétních jedinců, aby dokázali využít v životě svých silných i slabých stránek. A také mu vděčím za seznámení se s enneagramem, který mě pomohl a (snad) taky pomůže při hledání lepšího zvládání mé osobní cesty životem.“

Mgr. Pavel Pokorný – probační úředník PMS ČR, středisko České Budějovice

„Michala Petra znám jako přítele a terapeuta mnoho let. Michal dokáže velmi citlivým a vnímavým způsobem být průvodcem v těžkých, krizových chvílích, nebojí se zůstat u emocí, které jsou silné, a dodat člověku odvahu a naději. Energickým a humorným způsobem umí člověku pomoci se posunout na své cestě, nechat za sebou vzorce a způsoby, které mu již neslouží. Spirituálním přesahem dodává rámec a možnost sdílet i duchovní roviny života. V neposlední řadě má dar dobrého a laskavého srdce, v němž má místo pro mnoho bytostí a to je také hlavní důvod, proč jej doporučuji ostatním lidem.“

Mgr. Lucia Černá – psycholožka, terapeutka pro děti, dospívající a rodiny, lektorka osobního rozvoje

„Kurzy Michala Petra ráda a vřele doporučuji. Školení, které realizoval v prostoru Paramity bylo zaměřené na Enneagram. Toto téma dokázal podat velmi lidsky, laskavě a s hlubokou citlivostí k jednotlivým účastníkům. Oproti jiným školením Enneagramu, kdy jsem na účastnících pozorovala často zděšení poté, co se našli v některém vzorci, jsem zde viděla potěšení z hlubšího sebeuvědomění. Samo za sebe mluví to, že mě následně všichni účastníci kurzu požádali, zda bych mohla zorganizovat pokračování, aby se mohli s tímto výjimečným systémem seznámit do větších podrobností a dokázali ho uplatnit rovněž v jednání se svými kolegy či při komunikaci v rodině. Mám velikou radost, že můžeme tuto hlubokou a rozvojovou „typologii“ nahlédnout prostřednictvím odborníka s pokorou a mnoha lety praxe.“

MgA. Irena Swiecicki – lektorka, konzultantka a kouč

„Michal jde do hloubky a je poctivý ve spojení. Umí jít k podstatě problému a nezůstat na povrchu. Šíře jeho záběru, jakou udržuje v sebevzdělávání, otevřenost dalšímu vlastnímu růstu a sebepoznání je úctyhodná. Vážím si jeho schopnosti vzbuzovat v lidech chuť růst a hledat nové cesty. Myslím, že Michal umí učit lidi pokoře a to je bod, který vede k růstu. V roli lektora znám Michala z nejméně pěti kurzů a pamatuji se na tvůrčí a zapálenou atmosféru, kterou jako lektor s sebou nese. Vřele doporučuji!“

Mgr. Kristýna Farkašová – specialistka na krizovou intervenci a osobní rozvoj

„S Mgr. Michalem Petrem jsem měl možnost se profesionálně setkat při mnoha příležitostech: 2x při vedení jeho workshopu týkajícího se emoční inteligence a práce se stresovými faktory na konferenci Učíme se navzájem 2009 a 2010, při vedení víkendového workshopu Transpersonální psychologie pro studenty 5. ročníku jednooborové psychologie UP Olomouc, několikrát při pravidelném vedení workshopu Kundalíni meditace a při osobních konzultacích týkajících se psychospirituální krize. Michala Petra mohu doporučit jako odborníka, který je empatický, umí naslouchat, má vzácnou schopnost přijímání klienta jako lidské bytosti, neodsuzuje a navíc je velmi dobře vybaven znalostmi a zkušenostmi, díky nimž jsou jeho rady zakotveny v realitě a mají hodnotu opravdové pomoci. Navíc klade důraz na soustavné sebevzdělávání a udržuje si tak kontakt s posledními výstupy vědeckého poznání i osobní sebereflexí.“

Mgr. Tomáš Blaha – psycholog; národní koordinátor programu ŠPZ v ČR

„Když jsem šel poprvé do manželské poradny a ve dveřích mě a mou ženu přivítal terapeut Mgr. Michal Petr, řekl jsem si: „Tenhle mladíček mi má dávat rady do manželství?“ On však především poslouchal a učil nás totéž. Ukazoval nám nové pohledy a nové způsoby vzájemného jednání. Namísto takzvaných chytrých rad jsme dostali především uklidnění a vzápětí povzbuzení. Uklidnění v tom, co nefungovalo, a povzbuzení k hledání a zkoušení toho, co fungovat bude. Po několika návštěvách jsem si uvědomil, že se mé manželství dostalo do stavu, který je lepší, než jsem věřil, že ještě může být. Dnes jsem rád za krizi, která nás dovedla k hledání nové cesty našeho manželství a na této cestě pro nás byla pomoc Michala Petra rozhodující. Manželství ale není vše a já u Michala Petra objevil, že vedle manželství existuji i já sám a začal jsem s ním pracovat na něčem, čemu jsme říkali osobní rozvoj. Tento název pro mne byl zpočátku jen hezké slovní spojení. Postupem času a hlavně postupem společné práce dostal název i obsah. A obsah dostal i můj život. Jako bych ten život znovu dostal. Michal mi byl při této cestě vlídným, přítomným, trpělivým, otevřeným a takovým společníkem a průvodcem, jakého jsem v každé chvíli potřeboval. Důležitá pro mě byla i možnost s ním otevřeně probrat aspekty vzájemného vztahu, zejména z mé strany, protože i ten byl součástí této práce a i ten se vyvíjel. Pokud hledáte, nebo potřebujete dobrého průvodce svým vnitřním i vnějším světem, chci vás svou zkušeností podpořit. Michala chci v jeho práci podpořit také a přeji mu (i sobě) vše dobré na této krásné cestě. Pro mne je Michal Petr převaděčem ze světa neřešitelných problémů do světa, kde je možné vše a všechno může být v pořádku.“

Michal Tiller – milující manžel a otec tří synů

„Michala Petra znám jako přítele a kolegu asi deset let. Za tu dobu prošel velmi dynamickým vývojem (studia, výcviky, vztahy, práce apod.), který podpořil a tvaroval jeho osobnostní i profesní směřování. Jeho integrativní a srdečný přístup vám může pomoci v otázkách hledání sama sebe, v partnerství, v rodině a nepřekvapí jej ani psychospirituální přesah. Dle mého názoru je Michal Petr oddán své vizi a kráčí cestou zdravého růstu. Pokud uvažujete o jeho službách, vřele doporučuji – kvalita, lidskost, profesionalita.“

Mgr. Zdeněk Vilímek – speciální pedagog; výroba, prodej, výuka – české didgeridoo

„Michala Petra jsem zažila jako lektora emoční inteligence. Pamatuji si jej odtud jako člověka, který žije to, co školí a v čem je školen. Pokud jste stejně jako já prošli více semináři podobného typu, víte, že autenticita je největší devizou dobrého lektora soft skills i psychoterapeuta. Jelikož jsem Michala jednou požádala také o přátelskou kolegiální supervizi, mohu svědčit i o jeho přístupu k individuální spolupráci. Zamýšlíte-li využít Michalových psychoterapeutických služeb, čekejte otevřené ucho, jemuž můžete svěřit ten nejdivnější prožitek či názor, aniž byste se museli bát nepochopení či nálepky blázna. Provede vás vaším vnitřním světem bezpečně směrem k přijetí a porozumění sobě sama.“

Ing. Hana Netušilová – satiterapeutka, konzultantka osobního růstu a lidských zdrojů