Mgr. Michal Petr » Nabídka služeb

Nabídka služeb

Konzultace mohou probíhat online formou a v anglickém jazyce.

Profesionální psychologické poradenství a psychoterapie s ohledem na aktuální potřebu a životní situaci klienta. V lektorské činnosti se zaměřuji na rozšířování osobních kompetencí a funkční změnu.

Konzultace a terapie

 • partnerské poradenství a terapie – komunikační vzorce a obtíže, konflikty a jak je dobře využít, podpora při rozvodu/rozchodu, gender rozdíly atp.
 • individuální poradenství a terapie – podpora v náročných životních situacích, zvládání krizových stavů, práce s emocemi (úzkost, smutek, pocity méněcennosti) aj.
 • psychospirituální poradenství – osobní rozvoj; integrace zážitků přesahujících běžnou zkušenost, vytváření bezpečného rámce v době psychospirituální krize
 • enneagram interview –typizační rozhovor umožňující určit silné a stránky osobnosti. Enneagram je dynamická typologie osobnosti umožňující poznat naše vzorce chování, myšlení a prožívání; pomáhá pochopit motivy jednání a konfliktů; v kombinaci s gestalt přístupem nabízí efektivní možnost změny a hlubší sebepoznání
 • individuální Maitri dýchání – metoda napomáhající celkovému rozvoji a procesu uzdravování na rovině tělesné, emoční i spirituální. Zpřístupňuje rozšířené stavy vědomí bezpečným způsobem a pomáhá tak léčení, vnitřnímu posílení a rozvoji laskavosti k sobě samým i druhým.
 • koučování – rozšíření potenciálu, uvědomění cílů, hledání vlastních cest a řešení, sebeřízení a sebemotivace
 • mediace; řešení sporů – specifický typ služby, jejímž  cílem je mimosoudní cestou nalézt řešení, při kterém vyhrávají všechny zúčastněné strany
 • doprovázení týmů a komunit – platí zde stejné principy jako při práci s páry a rodinami. I zde je důležité, abychom měli pocit vlivu, cítili se přijímaní, měli svoje místo a hodnotu pro sebe i pro druhé. I zde je třeba se učit autentické komunikaci, otevřenosti, ale i umění odmítat; přijímání i delegování odpovědnosti.

Workshopy, semináře a přednášky

 • stres management – workshopy pro rozvoj měkkých dovedností (tzv. soft skills), osobní stresové spouštěče, zvládání emoční reakce a konstruktivní komunikace
 • skupinové Maitri dýchání – metoda blízká holotropnímu dýchání, kdy se za pomoci intenzivního dechu, evokativní hudby a práce s tělem dostáváme do hlubšího kontaktu s léčivými procesy našeho organismu.
 • enneagram – typologie osobnosti sloužící většímu uvědomění, svobodě projevu a pochopení chování svého i druhých
 • skupina psychedelické integrace – podpora v zakotvení rozšířených stavů vědomí do běžného života
 • emoční inteligence – růst klíčových emočních a sociálních kompetencí, prohloubení odpovědnosti
 • komunikační dovednosti – vliv neverbálních signálů, řešení konfliktů, konstruktivní hádka aj.
 • Osho Kundalini Meditace – unikátní nástroj podpory uvědomění, uvolnění a katarze…
 • aj.

Můžete očekávat:

 • celostní přístup, který podporuje sebeuzdravující síly
 • bezpečný prostor, čas a péči
 • důvěrnost informací

Co můžete získat?

 • odbornou pomoc na míru vaším individuálním potřebám
 • nový náhled na vaši situaci
 • možnost sdílet, co vás trápí
 • otevření novým možnostem
 • léčení minulosti (emoční a jiná zranění)
 • zvýšení kvality lidského života aj.

„Úkolem terapeuta je vidět světlo zářící v každém člověku nebo rodině a toto světlo zbavit obalů, které je zahalují.“ (Virginia Satirová)