Mgr. Michal Petr » Nabídka služeb » Konzultace a terapie » Párové poradenství a terapie

Párové poradenství a terapie

„Vzdálenost spojuje. Odloučení je od vztahu neodlučitelné.“ (Anthony deMello)

Dobrý partnerský vztah je základem, ze kterého vyrůstá spokojenost jedince, páru i rodiny. Obtíže, které zažíváme ve svém životě, mají často původ v dysfunkčních či nevyhovujících formách a způsobech, jakým žijeme své vztahy.

Služba je určena heterosexuálním i homosexuálním partnerům a manželům, kteří mají dostatek ochoty podívat se na jejich situaci či „problém“  společně.

Výhodou je bezpečné prostředí a pohled třetí strany/odborníka, který je nezávislý a neutrální.

Každý vztah je jedinečný a stejně tak jsou specifické obtíže, se kterými se můžete potkávat ve svém životě. Pro bližší představu uvádím některé oblasti, s kterými je možné pracovat:

 • vzorce a způsoby vzájemné komunikace
 • konflikty a hádky
 • krize (ať už jakékoliv)
 • rozchody a rozvody, nevěry
 • nejasné hranice ve vztazích k původní rodině
 • neshody v sexuálním životě
 • obtíže s výchovou dětí (jak být dobrým rodičem a současně zůstat mužem a ženou)
 • tajemství a tabu
 • nerovné či nejasné rozdělení odpovědnosti a kompetencí
 • mezigenerační potíže
 • utváření a udržování kvality vztahové dynamiky

Co můžete získat?

 • vzájemné porozumění
 • ujasnění přičin konfliktů
 • nástroje konstruktivní komunikace
 • dobrý a bezpečný prostor ke zkoumání, „jak nám spolu je a co bychom potřebovali“
 • zmapování rozdílů mužského a ženského světa
 • sdělení něčeho, co si „normálně neříkáme“; podpora ve vyjádření toho, co je potřeba
 • nalezení nových a funkčních způsobů každodenního fungování
 • a další…

Konzultace mohou probíhat i v anglickém jazyce.

Bližší info viz Ceník.