Enneagram

Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět vzorců prožívání, myšlení a jednání.

Tento systém poskytuje základ pro pochopení, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Je také hlubokou sondou do našich způsobů, jak naplňujeme své potřeby a jak reagujeme, když je naplněné nemáme.

Jde o komplexní model s mnoha rovinami, lze ho však použít velmi jednoduše jako efektivní nástroj „psychologie všedního dne“. Stal se proto mezinárodně rozšířeným a oblíbeným.

I první letmé seznámení nabízí zvýšení sebeuvědomění a poskytuje nástroje individuálního rozvoje osobnosti.

Čím se liší od jiných typologií?

  • propracovaným systémem efektivní změny
  • pojmenováním dynamiky a vzájemných provázanosti mezi typy (nejde o pouhou sbírku 9 typů bez souvislosti)
  • propojením vědecké psychologie se spiritualitou

V současné době se používá v oblastech a profesích, jako je obchod a prodej, vzdělávání, psychoterapie, medicína aj. Mnohé společnosti (mj. Walt Disney Company, Silicon Graphics, Vodafone…) využívají enneagram pro rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktů, koučování, rozvoj leadershipu, efektivitu týmu a strategické plánování.

V terapii a poradenství může enneagram sloužit jako mapa, díky které lze přesně a relativně rychle najít „jádro pudla“ nebo „zakopaného psa“; a to jak v individuální péči, tak zejména v práci s párem.

Specifikou mých služeb je také unikátní spojení enneagramu s gestalt přístupem.

Stáhněte si: V ČR zcela první akademická práce o enneagramu: Základy systému enneagram a jeho zasazení do psychospirituálního kontextu

Přečtěte si:

Chcete vědět, jaký jste ennea-typ?

Absolvujte individuální typizační rozhovor!