Mgr. Michal Petr » Specializace » Maitri dýchání

Maitri dýchání

Poslechněte si – o Maitri dýchání pro Radio Wave:

V květnu 2015 skončil 1. výcvik Maitri dýchání v Evropě. Probíhal pod záštitou mezinárodního společenství Kayumari a Center for Sacred Studies. Jako jeden z absolventů tohoto výcviku jsem rád, že je možné tuto léčivou práci nyní nabízet i v Čechách.

Maitri dýchání je podpůrnou technikou napomáhající celkovému rozvoji a procesu uzdravování na rovině tělesné, emoční i spirituální. Zpřístupňuje rozšířené stavy vědomí bezpečným způsobem a pomáhá tak léčení, vnitřnímu posílení a rozvoji laskavosti k sobě samým i druhým. Součástí dobrého držení tohoto procesu je následná podpora, sloužící k integraci vhledů a zkušeností z těchto stavů do každodenního života.

Maitri Breathwork™ bylo rozvinuté v 80. letech ve Spojených státech Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph.D.) a Russellem D. Parkem, Ph.D. Je jednou z variant sebezkušenostní práce s dechem (jakou je např. známé holotropní dýchání Stanislava a Christiny Grofových).

Pojem „Maitri“ (v sanskrtu: maitrí, v pálí: mettá, angl.: loving-kindness) odkazuje k nepodmíněnému přátelství a milující laskavosti k sobě samotným a k druhým.

Proces Maitri dýchání™ je kombinací prohloubeného intenzivního dýchání, evokativní hudby, doteku a dalších prvků, jejichž synergie v nás probouzí léčivé procesy. Můžeme se potkat s tím, co je právě přítomné v našich tělech, emocích a myšlenkách, ale i s tím, co je skryté v paměti našeho těla a nevědomí (období porodu, rané dětství další životní fáze). Objevují se i zkušenosti, je přesahují naše běžné vnímání (transpersonální oblast).

Díky kontaktu s těmito vnitřními procesy se otevírají možnosti osobní transformace, jež se dotýkají každého aspektu naší identity – tělesného, emočního, mentálního i spirituálního. Maitri pracuje s neverbální, tělově-emoční pamětí, energeticky nás pročišťuje a uvolňuje na velmi hluboké úrovni, což může vést k léčení fyzických i psychických traumat.

Osobně jsem velmi rád, že tento léčivý přístup našel cestu do Evropy. Terapie slovem je jistě důležitá, ale někdy je užitečné ji doplnit. Mnohokrát jsem byl svědkem toho, jak několikahodinový proces hlubokého dýchání v chráněném a bezpečném prostředí, za pomoci vyškolených facilitátorů, udělal takovou práci, kterou bychom jinak procházeli měsíce až roky. Je samozřejmé, že tento formát nemusí být pro každého a v každé situaci. Není ani samospásný a je zřejmé, že následná práce na sobě je podstatným aspektem trvalé udržitelné pozitivní změny.

Maitri dýchání může probíhat buď ve skupině nebo individuálně.

Skupinové dýchání

Jde o celodenní proces, v němž je zásadním aspektem bezpečný prostor, ve kterém se můžete s důvěrou otevřít intenzivní vnitřní práci. Tento bezpečný prostor dále podporuje vhodná edukace, vedená meditace a rituální rámec. Součástí je také vědomé užití práce s bylinami, hudbou, bubnováním a kvalifikované práce s tělem. V rámci jednoho celodenního skupinového dýchání probíhají 2 samostatná dýchání a každý má tak možnost zažít metodu v pozici „dýchajícího“ a v pozici „toho, který je podporou“ (sitter). Facilitátoři v tomto případě pracují v týmu.

Na závěr workshopu se účastníci setkají v kruhu, a pokud chtějí, mohou sdílet svou zkušenost. Může jim v tom pomoci mandala, kterou si po završení zkušenosti s Maitri dýcháním nakreslí jako neverbální zachycení prožitku, které je důležité pro další ukotvení procesu. Sdílení rovněž umožňuje rozpoznat aspekty sebe sama ve zkušenosti druhých a o trochu více tak porozumět vnitřnímu i vnějšímu světu.

Individuální dýchání

Jde o zhruba 3-5 hodinový proces, v němž facilitátor Maitri dýchání pracuje pouze s Vámi a není přítomen nikdo další.

Čím se liší od holotropního dýchání?

Maitri i holotropní dýchání fungují na podobných principech, jako jsou zejména intenzivní a hluboké dýchání, využití hudby a terapeutická práce s tělem.

Maitri dýchání je obohaceno o prvky, které se v běžném HD nevyskytují, jako je zejména oltář, světelný kruh, práce s bylinami, bubnování, vedená meditace a další rituální kroky, které slouží k vytvoření bezpečného a léčivého prostředí. Dýchání tak má podobu léčivého rituálu, kde je kromě podpůrných technik práce s tělem zaměřena pozornost také na práci s jemnohmotnou energií.

Následná podpora

Možnost využití následného individuálního rozhovoru nebo psychoterapeutického provázení v integraci procesu je samozřejmostí (platí jak u skupinového, tak individuálního dýchání).

S Maitri Breathwork™, které je prozatím v ČR novým přístupem, mají ve Spojených státech i v Evropě zkušenost lidé z nejrůznějších oblastí života i profesní orientace: terapeuti, umělci, lékaři, psychologové, herci, právníci, manažeři, léčitelé, studenti. Muži, ženy (i těhotné!), páry, dospělí i dospívající.

Dosavadní zkušenost ukazuje, že přibližně 80% účastníků přichází z řad lidí, kteří se zajímají o osobní rozvoj, sebepoznání a spirituální cesty, zbývajících 20% zahrnuje ty, kteří hledají psychospirituální doprovázení nebo léčbu traumatu na somatické či psychické rovině.

K tématu si můžete přečíst článek Sám sobě (ne)přítelem.

Info o dalších facilitátorech a nabízených akcích najdete ZDE

Úvod k Maitri dýchání od Jyoti:

Zkušenosti účastníků

maitri 5

„Na maitri dýchání jsem byl už třikrát a budu v tom pokračovat. Je to těžko předatelná zkušenost, ale když se mne kamarád ptal, co tím získávám, podařilo se mi formulovat následující přínosy. Velmi silná věc je vzájemná absolutní otevřenost a důvěra s lidmi, s nimiž se člověk při dýchání potká. Pak je to možnost, zbavit se nastřádaných traumat a pochopit situace, kdy traumata vznikala. Maitri je pro mne prostředkem pro emoční a duševní hygienu. A také je to asistovaný vstup do čistého (myšleno bez psychotropních látek) změněného stavu vědomí. A pokaždé je to jiné, něčím nové a velmi přínosné.“

Honza, 46 let

„Už jen přítomnost na Maitri dýchání pro mě byla velmi léčivá a inspirující. Při vlastním dýchání jsem mohl pustit uložené bolesti a nepochopení na svobodu. Děkuji za podporu a péči, díky které jsem se nevzdal, ani když jsem myslel, že jsem za hranicí svých sil.“

Michal, 37 let

„Po Maitri dýchání jsem vděčně a šprýmovně poděkoval všem zúčastněným za to, že díky jim jsem se asi po padesáti letech opět setkal se svým starým dobrým přítelem, s mým vlastním dechem. Ale nebyl to žert. Stalo se to. A nejen to. Zažil jsem cosi nečekaného, setkal se nejen s dechem, ale i nějakým způsobem, který neumím a nechci popisovat, sám se sebou v kontinuitě tohoto světa, bytí. Za to vše děkuji vysoké odborné způsobilosti a zkušenosti doprovázejících, dokonalé péči o zázemí i spolupráci zúčastněných. V první půlce dne jsem byl sitterem, tedy spíše přihlížejícím. A teprve po výměně rolí jsem naplno poznal o co jiný je, a jak se liší, pohled vnitřní, pohled účastníka děje, kterému „se děje“ živá zkušenost spirituální v tělesné a Bůh ví jaké ještě rovině, od pohledu vnějšího. Tak se v jednom dni potkaly dva odlišné světy, svět pozorování a hodnocení a svět živoucího prožitku. Kontrast a rozdíl je enzymem porozumění a pochopení, proběhl vlídný a nesoudící Aha efekt. Neboť číst si o tom, že mám nesmrtelnou duši a pramenem mého rozvažování že jest srdce, je něco zcela jiného, než to doopravdy zažít a dotknout se toho. Ale možná tomu porozumí jen ten, komu se to již stalo, kdo byl jakýmkoliv podivuhodným způsobem, byť jen na okamžik, účasten tohoto přímého neverbálního sdělení. A možná že se po Maitri dýchání staneme už navždy součástí sama sebe, svého vlastního autentického života.
Ať už zrovna prožíváme a máme s tím na práci cokoliv:-) Ty znaky před tou tečkou nejsou smajlík, tohle je přece jen dvojtečka, pomlčka a závorka, to není citoslovce, ani žádné nové smíchoslovce, to jsou jen obyčejné běžné grafémy. Ony ale odkazují kamsi za, či před, hranice písma, k novým významům. A tak a tam nás umí odkázat i náš neobyčejně obyčejný dech, díky.“

Petr Josef, 57 let

„Po prožitém Maitri dýchání se cítím obdarovaná. Měla jsem velké očekávání, protože z pranajámy mám vyzkoušené, že mi práce  se sebou jde s dechem dobře :) Bylo by dlouhé popsat co všechno se v sobotu (na Maitri) odehrávalo. Ve zkratce to byla láska, laskavost, opravdovost, přijetí, odpovědnost. Pro mě osobně to byl velmi spirituální zážitek. Způsob, jakým facilitátoři  pracovali, a osobní  přínos každého z nich byl výjimečný. Svým přístupem k nám promlouvali přímo a opravdově, s laskavostí a respektem.“

Jitka, 44 let

„Dotknout se všeho a vypustit ze sebe s plnou silou i ty dávno zapomenuté a hluboko ukryté emoce. Prožít naplno vztek, bolest, lásku nebo třeba radost a zároveň to nezaujatě pozorovat často při absolutně bdělém vědomí, a to v bezpečné a láskyplné atmosféře, ze které se vám na konci dne nechce odcházet. Je krásné pozorovat i všechny ostatní lidi, jak každý má ten dar prožívat něco úplně jiného. Já při svém prvním dýchání ze sebe vypustil potlačený hněv, učil jsem se znovu chodit a hledat pevnou půdu pod nohama, prožil jsem si se vší krásou dětský smutek a skončil jsem někde na poli mezi spánkem a bděním, kde čas ani prostor neexistuje. To vše je pro mě Maitri. Děkuji!“
Jakub, 28 let

„Chci moc poděkovat za celé dýchání, byl to pro mě neuvěřitelně silný zážitek. Vůbec poprvé jsem v rámci dýchání prožila svůj vlastní porod. Moc to pro mě znamená, jelikož jsem narozena císařským řezem. Vážím si toho, že jsem měla možnost prožít si to s vaší podporou v tolik přijímajícím a laskavém prostředí. Cítím se jako znovuzrozená :) Opravdu vnímám, že v těle došlo k drobným ale silným změnám, které nedokážu moc přesně převést do slov, ale ta esence prožitku je něco jako „tak teď jsem skutečně tady“ – myšleno na světě, v hmotě a v těle. Cítím se více přítomná, radostnější a mám lepší kontakt s tělem a prožíváním. Nechávám to doznívat a těším se z toho :) Děkuju!“

Zuzana, 29 let

„Po dýchání jsem ve svém životě pozorovala menší i větší změny: najednou mám uvnitř jiný pocit – nazvala bych to čistota a klid. Zmizely strachy a úzkosti každodenní i z budoucnosti. Zůstává ve mně taková klidná radost, doufám, že si tento pocit/stav udržím co nejdéle. Jsem schopna vyhodit věci, které jsem dlouho skladovala „kdyby se přece někdy hodily“. Zjistila jsem kudy se „pohnout z místa“, to byla moje největší touha. Cítila jsem, že někam v životě musím vykročit, ale kam? Takže v tomto směru dýchání opravdu udělalo velký posun.“

Zuzana, 48 let

„Pár dní po účasti na maitri jsem se dostala do poměrně složité životní situace a mandala z maitri mi pomohla najít v sobě mír a sílu na překonání těžkých chvil. Myslím, že dýchání mi pomohlo docenit lidi v mém životě a zůstávat v klidu a v kontaktu sama se sebou. Před spaním často medituji, posledních pár dní jsem se pokoušela zapojit techniky, které jsem okoukala na maitri a musím říct, že fungovaly až překvapivě dobře.“

Barbora, 16 let

„Maitri dýchání mi přineslo zkušenost, která se slovy velmi obtížně popisuje. Ačkoli jsem přicházela se strachem a pocitem nejistoty, hned od samého začátku jsem cítila velmi bezpečný prostor, plný laskavosti a tak prvotní obavy rychle opadly. Pro mě osobně bylo samotné dýchání velmi silným prožitkem. Pustit kontrolu a dovolit si projevit potlačené emoce jako je vztek, smutek, zažít blízkost a důvěru pro mě byl naprosto nepopsatelný zážitek. Dotkla jsem se více sama sebe a zažila pocit, že mám v sobě skrytou velkou vnitřní sílu, doslova jsem se postavila na vlastní nohy. Tento pocit si každý den připomínám a věřím, že se mi ze života neztratí. Po dýchání se cítím jinak, jsem k sobě laskavější, víc v kontaktu se sebou a prožívání emocí je jakoby „živější“.
Jsem moc vděčná, že jsem mohla být součástí, tak hlubokého procesu a mé velké DÍKY patří celému týmu, který nás celým dnem provedl.“

M, 31 let

„Moje první Maitri dýchání pro mě byl hluboký přesahující zážitek, který mi ubezpečil v tom, že je všechno v pořádku, nejsem blázen a nepotřebuji žádné léky, jak si mysleli někteří lidé v mém okolí . Potřebovala jsem jen přijetí a pochopení, které jsem dostala v nejhlubší možné podobě díky všem, kteří se na tom krásném dni podíleli. Díky ❤

Bára, 35 let

„Když jsem šla na Maitri, říkala jsem si, hm, tak snad to nebude zas jeden z těch “vystřelovacích zážitků”, kdy zažiju něco silného, v tu chvíli věřím, že se mi vyřešily všechny životní problémy… A pak po pár dnech se propadnu tam, kde jsem byla, nebo ještě hlouběji. A teď to jsou 2 týdny “po té”, a já cítím, že se u mě něco opravdu změnilo. Samotný “dýchací den” pro mě byl hodně emočně náročný a bolestivý. Ale protože jsem cítila obrovskou podporu a profesionalitu celého týmu terapeutů a facilitátorů, dovolila jsem si pustit se do těch dosud nejtemnějších zákoutí své psychiky i těla. A cítím velkou vděčnost za to, že jsem mohla. Že mě podrželi a dali mi podporu, ze které čerpám doteď. Jakoby něco uvnitř mě “secvaklo”. Zažívám větší pocit úplnosti. Často se v představách vracím k některým momentů – kdy mě někdo držel za ruku, kdy jsem slyšela tóny písniček nebo malovala mandalu… A díky tomu můžu podporovat teď i sama sebe. Děkuju ♥️.

Ivana, 35 let 

„Při prvním Maitri dýchání jsem prožila wow efekt, ač jsem měla o celém procesu hodně načteno a myslela jsem, že vím, co mě čeká, skutečnost byla nepopsatelná a zážitek velmi intenzivní. Ten byl pak znásoben prožitkem při sitterování, kdy jsem s úžasem sledovala práci celého týmu. Podruhé jsem si prožila velmi silnou katarzi a celkově se mi ulevilo i od fyzickým neduhů. Ještě jednou moc děkuji, čím dál víc jsem nadšená z toho, že existuje tak skvělý nástroj pro kvalitní život. Spirituální rovinu celého procesu nejsem schopná dost dobře popsat, ale zázrak, znovuzrození, láska, laskavost, péče a společné sdílení silných okamžiků, to jsou asi slova, která mi při vzpomínce na oba dny, naskakují. Těším se opět na viděnou a na dýchanou!“

Markéta, 51 let