Mgr. Michal Petr » Specializace » Maitri dýchání

Maitri dýchání

Poslechněte si – o Maitri dýchání pro Radio Wave:

V květnu 2015 skončil 1. výcvik Maitri dýchání v Evropě. Probíhal pod záštitou mezinárodního společenství Kayumari a Center for Sacred Studies. Jako jeden z absolventů tohoto výcviku jsem rád, že je možné tuto léčivou práci nyní nabízet i v Čechách.

Maitri dýchání je podpůrnou technikou napomáhající celkovému rozvoji a procesu uzdravování na rovině tělesné, emoční i spirituální. Zpřístupňuje rozšířené stavy vědomí bezpečným způsobem a pomáhá tak léčení, vnitřnímu posílení a rozvoji laskavosti k sobě samým i druhým. Součástí dobrého držení tohoto procesu je následná podpora, sloužící k integraci vhledů a zkušeností z těchto stavů do každodenního života.

Maitri Breathwork™ bylo rozvinuté v 80. letech ve Spojených státech Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph.D.) a Russellem D. Parkem, Ph.D. Je jednou z variant sebezkušenostní práce s dechem (jakou je např. známé holotropní dýchání Stanislava a Christiny Grofových).

Pojem “Maitri” (v sanskrtu: maitrí, v pálí: mettá, angl.: loving-kindness) odkazuje k nepodmíněnému přátelství a milující laskavosti k sobě samotným a k druhým.

Proces Maitri dýchání™ je kombinací prohloubeného intenzivního dýchání, evokativní hudby, doteku a dalších prvků, jejichž synergie v nás probouzí léčivé procesy. Můžeme se potkat s tím, co je právě přítomné v našich tělech, emocích a myšlenkách, ale i s tím, co je skryté v paměti našeho těla a nevědomí (období porodu, rané dětství další životní fáze). Objevují se i zkušenosti, je přesahují naše běžné vnímání (transpersonální oblast).

Díky kontaktu s těmito vnitřními procesy se otevírají možnosti osobní transformace, jež se dotýkají každého aspektu naší identity – tělesného, emočního, mentálního i spirituálního. Maitri pracuje s neverbální, tělově-emoční pamětí, energeticky nás pročišťuje a uvolňuje na velmi hluboké úrovni, což může vést k léčení fyzických i psychických traumat.

Osobně jsem velmi rád, že tento léčivý přístup našel cestu do Evropy. Terapie slovem je jistě důležitá, ale někdy je užitečné ji doplnit. Mnohokrát jsem byl svědkem toho, jak několikahodinový proces hlubokého dýchání v chráněném a bezpečném prostředí, za pomoci vyškolených facilitátorů, udělal takovou práci, kterou bychom jinak procházeli měsíce až roky. Je samozřejmé, že tento formát nemusí být pro každého a v každé situaci. Není ani samospásný a je zřejmé, že následná práce na sobě je podstatným aspektem trvalé udržitelné pozitivní změny.

Maitri dýchání může probíhat buď ve skupině nebo individuálně.

Skupinové dýchání

Jde o celodenní proces, v němž je zásadním aspektem bezpečný prostor, ve kterém se můžete s důvěrou otevřít intenzivní vnitřní práci. Tento bezpečný prostor dále podporuje vhodná edukace, vedená meditace a rituální rámec. Součástí je také vědomé užití práce s bylinami, hudbou, bubnováním a kvalifikované práce s tělem. V rámci jednoho celodenního skupinového dýchání probíhají 2 samostatná dýchání a každý má tak možnost zažít metodu v pozici “dýchajícího” a v pozici “toho, který je podporou” (sitter). Facilitátoři v tomto případě pracují v týmu.

Na závěr workshopu se účastníci setkají v kruhu, a pokud chtějí, mohou sdílet svou zkušenost. Může jim v tom pomoci mandala, kterou si po završení zkušenosti s Maitri dýcháním nakreslí jako neverbální zachycení prožitku, které je důležité pro další ukotvení procesu. Sdílení rovněž umožňuje rozpoznat aspekty sebe sama ve zkušenosti druhých a o trochu více tak porozumět vnitřnímu i vnějšímu světu.

Individuální dýchání

Jde o zhruba 3-5 hodinový proces, v němž facilitátor Maitri dýchání pracuje pouze s Vámi a není přítomen nikdo další.

Čím se liší od holotropního dýchání?

Maitri i holotropní dýchání fungují na podobných principech, jako jsou zejména intenzivní a hluboké dýchání, využití hudby a terapeutická práce s tělem. Však také zakladatelé Maitri dýchání několik let společně pracovali se zakladateli holotropního dýchání (HD) ještě v době, než bylo holotropní dýchání certifikováno.

Maitri dýchání je obohaceno o prvky, které se v běžném HD nevyskytují, jako je zejména oltář, světelný kruh, práce s bylinami, bubnování, vedená meditace a další rituální kroky, které slouží k vytvoření bezpečného a léčivého prostředí. Dýchání tak má podobu léčivého rituálu, kde je kromě podpůrných technik práce s tělem zaměřena pozornost také na práci s jemnohmotnou energií.

Následná podpora

Možnost využití následného individuálního rozhovoru nebo psychoterapeutického provázení v integraci procesu je samozřejmostí (platí jak u skupinového, tak individuálního dýchání).

S Maitri Breathwork™, které je prozatím v ČR novým přístupem, mají ve Spojených státech i v Evropě zkušenost lidé z nejrůznějších oblastí života i profesní orientace: terapeuti, umělci, lékaři, psychologové, herci, právníci, manažeři, léčitelé, studenti. Muži, ženy (i těhotné!), páry, dospělí i dospívající.

Dosavadní zkušenost ukazuje, že přibližně 80% účastníků přichází z řad lidí, kteří se zajímají o osobní rozvoj, sebepoznání a spirituální cesty, zbývajících 20% zahrnuje ty, kteří hledají psychospirituální doprovázení nebo léčbu traumatu na somatické či psychické rovině.

K tématu si můžete přečíst článek Sám sobě (ne)přítelem.

Info o dalších facilitátorech a nabízených akcích najdete ZDE

Úvod k Maitri dýchání od Jyoti:

Zkušenosti účastníků

maitri 5“Už jen přítomnost na Maitri dýchání pro mě byla velmi léčivá a inspirující. Při vlastním dýchání jsem mohl pustit uložené bolesti a nepochopení na svobodu. Děkuji za podporu a péči, díky které jsem se nevzdal, ani když jsem myslel, že jsem za hranicí svých sil.”

Michal, 37 let

„Po Maitri dýchání jsem vděčně a šprýmovně poděkoval všem zúčastněným za to, že díky jim jsem se asi po padesáti letech opět setkal se svým starým dobrým přítelem, s mým vlastním dechem. Ale nebyl to žert. Stalo se to. A nejen to. Zažil jsem cosi nečekaného, setkal se nejen s dechem, ale i nějakým způsobem, který neumím a nechci popisovat, sám se sebou v kontinuitě tohoto světa, bytí. Za to vše děkuji vysoké odborné způsobilosti a zkušenosti doprovázejících, dokonalé péči o zázemí i spolupráci zúčastněných. V první půlce dne jsem byl sitterem, tedy spíše přihlížejícím. A teprve po výměně rolí jsem naplno poznal o co jiný je, a jak se liší, pohled vnitřní, pohled účastníka děje, kterému “se děje” živá zkušenost spirituální v tělesné a Bůh ví jaké ještě rovině, od pohledu vnějšího. Tak se v jednom dni potkaly dva odlišné světy, svět pozorování a hodnocení a svět živoucího prožitku. Kontrast a rozdíl je enzymem porozumění a pochopení, proběhl vlídný a nesoudící Aha efekt. Neboť číst si o tom, že mám nesmrtelnou duši a pramenem mého rozvažování že jest srdce, je něco zcela jiného, než to doopravdy zažít a dotknout se toho. Ale možná tomu porozumí jen ten, komu se to již stalo, kdo byl jakýmkoliv podivuhodným způsobem, byť jen na okamžik, účasten tohoto přímého neverbálního sdělení. A možná že se po Maitri dýchání staneme už navždy součástí sama sebe, svého vlastního autentického života.
Ať už zrovna prožíváme a máme s tím na práci cokoliv:-) Ty znaky před tou tečkou nejsou smajlík, tohle je přece jen dvojtečka, pomlčka a závorka, to není citoslovce, ani žádné nové smíchoslovce, to jsou jen obyčejné běžné grafémy. Ony ale odkazují kamsi za, či před, hranice písma, k novým významům. A tak a tam nás umí odkázat i náš neobyčejně obyčejný dech, díky.“

Petr Josef, 57 let

„Po prožitém Maitri dýchání se cítím obdarovaná. Měla jsem velké očekávání, protože z pranajámy mám vyzkoušené, že mi práce  se sebou jde s dechem dobře :) Bylo by dlouhé popsat co všechno se v sobotu (na Maitri) odehrávalo. Ve zkratce to byla láska, laskavost, opravdovost, přijetí, odpovědnost. Pro mě osobně to byl velmi spirituální zážitek. Způsob, jakým facilitátoři  pracovali, a osobní  přínos každého z nich byl výjimečný. Svým přístupem k nám promlouvali přímo a opravdově, s laskavostí a respektem.“

Jitka, 44 let

Dotknout se všeho a vypustit ze sebe s plnou silou i ty dávno zapomenuté a hluboko ukryté emoce. Prožít naplno vztek, bolest, lásku nebo třeba radost a zároveň to nezaujatě pozorovat často při absolutně bdělém vědomí, a to v bezpečné a láskyplné atmosféře, ze které se vám na konci dne nechce odcházet. Je krásné pozorovat i všechny ostatní lidi, jak každý má ten dar prožívat něco úplně jiného. Já při svém prvním dýchání ze sebe vypustil potlačený hněv, učil jsem se znovu chodit a hledat pevnou půdu pod nohama, prožil jsem si se vší krásou dětský smutek a skončil jsem někde na poli mezi spánkem a bděním, kde čas ani prostor neexistuje. To vše je pro mě Maitri. Děkuji!
Jakub, 28 let

Chci moc poděkovat za celé dýchání, byl to pro mě neuvěřitelně silný zážitek. Vůbec poprvé jsem v rámci dýchání prožila svůj vlastní porod. Moc to pro mě znamená, jelikož jsem narozena císařským řezem. Vážím si toho, že jsem měla možnost prožít si to s vaší podporou v tolik přijímajícím a laskavém prostředí. Cítím se jako znovuzrozená :) Opravdu vnímám, že v těle došlo k drobným ale silným změnám, které nedokážu moc přesně převést do slov, ale ta esence prožitku je něco jako “tak teď jsem skutečně tady” – myšleno na světě, v hmotě a v těle. Cítím se více přítomná, radostnější a mám lepší kontakt s tělem a prožíváním. Nechávám to doznívat a těším se z toho :) Děkuju!

Zuzana, 29 let