Mgr. Michal Petr » Specializace » Rozvoj emoční inteligence

Rozvoj emoční inteligence

„Odpovědnost znamená autorství. Uvědomovat si odpovědnost znamená uvědomovat si, že vytvářím své vlastní já, svůj osud, životní úděl, své pocity a, pokud na to dojde, i své vlastní utrpení.“ (Irvin Yalom)

Co vyvolává problémy mezi lidmi?
Nezvládnutí svých reakcí (křik, odcházení, dramata…); nevědomost (já za to nemůžu, to oni…!); pocit, že nemůžu nic dělat (bezmoc) a ani nevím jak; hádky a nezpracované konflikty (nepochopení, uražení, odmítnutí…); mohli bychom pokračovat ad infinitum…

Výzkumy spokojenosti a úspěšnosti v životě již před časem ukázaly, že pouze IQ nestačí.
Ty nejpodstatnější věci v životě se ve škole neučí – jak milovat a přijímat druhé i sebe; jak zvládat „negativní“ emoce (smutek, zlost, vztek…) a umět ocenit ty „pozitivní“ (radost, nadšení, klidné spočinutí…); jak realizovat své představy, cíle a sny; a hlavně – jak se společně domluvit, když každý mluvíme jinou řečí!

Nabízím cílené zaměření na zvyšování klíčových kompetencí a rozvoj emočního potenciálu (EQ). Používám nové poznatky z neurověd a výzkumu vědomí ověřené zkušeností mnoha lidí.

1) Sebeuvědomění: schopnost sledovat a vnímat signály vlastního těla, své emoce a myšlenky

 • Tělesné vnímání se zaměřením na dech
 • Sebeuvědomění potřeb a jejich vlivu na chování
 • Sebeuvědomění návyků (tělesných, emočních a kognitivních)
 • Sebeuvědomění přesvědčení – vliv socializace (programy od rodičů, společnosti)
 • Sebeuvědomění limitů a překážek ve zralém naplňování potřeb

2) Sebedůvěra, sebereflexe, sebeprezentace: vědomí vlastní hodnoty

 • Odpovědnost jako schopnost odpovídat na vnitřní i vnější podněty
 • Vyzrávání osobnosti
 • Přechod od nezralého dětského způsobu naplňování potřeb ke zralému
 • Proaktivita – schopnost aktivně vstupovat do kontaktu se sebou i s druhými, tvořivě uchopit svůj život

3) Zvládání emoční reakce

 • Sebeovládání a sebeřízení
 • Schopnost zastavit automatické destruktivní reakce
 • Adekvátní naplňování potřeb

4) Sebemotivace a schopnost vytvářet a naplňovat svoji osobní vizi

 • Identifikace osobního cíle a jeho oddělení od cílů rodičů a druhých lidí
 • Uvědomění si vlastního místa v životě
 • Schopnost postavit se s důvěrou sám za sebe (své prožívání a myšlenky)

5) Sociální kompetence

 • Otevřená a autentická komunikace
 • Kooperativnost a sdílení
 • Schopnost čelit konfliktním situacím a náročným požadavkům dnešní společnosti

Co můžete získat?

 • vyšší vědomí o vlastních emocích, o jejich projevu, jejich dopadu na okolí
 • praktický návod na zvládání emocí – krok za krokem
 • nástroje efektivní komunikace, rozhodování se, vyjednávání
 • jak přirozeně projevit emoce a vyjádřit negativních emocí konstruktivním způsobem
 • zmapování vlastních potřeb a pochopení jednání druhých a tím navýšení vlastní empatie
 • zakotvení teoretických informací prožitkovou formou