Mgr. Michal Petr » Dynamika vztahového pole

Dynamika vztahového pole

Datum/Čas
Ve dnech - 4. 11. 2011 - 5. 11. 2011
15:00 - 17:00

Místo konání
Paramita

Workshop je samostatnou součástí širšího bloku „Já a moje vztahy“.

Záměrem tohoto semináře je prohloubení uvědomění si způsobu, jak žijeme svoje vztahy; jak je navazujeme i ukončujeme, jakým způsobem v nich umíme být – jaké používáme komunikační vzorce a kontaktní styly, jak se pohybujeme v situacích, které vztahy přináší, např. nepochopení, odmítnutí, stereotyp, konflikt aj.

Zaměříme pozornost nejen na lekce, které se v nich učíme, ale i na nedokončené záležitosti,
které v nás z některých vztahů mohou zůstávat. Součástí naší společné práce bude i hledání dobrého směru (vize – kam chceme jít a kudy se tam dostat).

Časová dotace: pátek 17:00 – 21:00, sobota 9:00 – 17:00

Co můžete získat?

  • vědomí svého potenciálu, ale i limitů
  • zmapování možností, podpora v procesu změny a ujasnění potřebných kroků
  • sdílení zkušeností a zážitků v bezpečném prostoru
  • kontakt se svými zdroji, které nám mohou pomoci nalézt smysl

Kurz je určen pro všechny, kteří mají zájem nejen poznat něco dalšího o sobě, ale také se seznámit či hlouběji prozkoumat možnosti gestalt terapeutického přístupu. Vítaní jsou účastníci gestalt terapeutického výcviku, studenti psychologie a dalších (nejen) humanitních směrů.

Spolulektor: Mgr. Jana Sonntagová – psychoterapeutka s akreditovaným výcvikem v gestalt terapii. Ve své dvanáctileté praxi se věnuje zejména dospívajícím a jejich rodinám a individuálním dospělým klientům.

Cena: 1700,- Kč

V případě účasti na celém bloku (2 workshopy a 1 seminář) je celková cena 1900,- Kč za seminář i za oba workshopy (sleva 500,- Kč).

Přihlášení:

Uzávěrka přihlášek vždy týden před konáním konkrétní akce. Přihlašujte se na email jsonntagova@seznam.cz. Uveďte, zda máte zájem o celý blok nebo o jednotlivé workshopy.
Rezervované místo máte až po zaplacení požadované částky na účet č.: 670100-2207401273/6210.
V případě zrušení Vaší účasti vracíme 50% uhrazené částky.