Mgr. Michal Petr » Praktické nástroje na zvládání emocí a stresu

Praktické nástroje na zvládání emocí a stresu

Datum/Čas
Ve dnech - 22. 10. 2012
09:00 - 15:30

Místo konání
Paramita

Během kurzu účastníci zmapují osobní stresové spouštěče a natrénují si efektivní metody práce se stresem a napětím pod vedením profesionálního psychologa a terapeuta. Vyzkouší si osvědčené nástroje na zvládání náročných a obtížných situací (konflikt na pracovišti, kritika aj.) se specifickým zaměřením na emoční reakce. Zmapují vlastní možnosti a zdroje pro konstruktivní komunikaci. Cílem kurzu je podpořit jednotlivými technikami uvolňujícími napětí účastníky v jejich spokojenosti a tím navýšit efektivitu jejich práce či působit preventivně na syndrom vyhoření.

Během kurzu si prakticky vyzkoušíte:

  • metody komplexní psychohygieny,
  • progresivní svalovou relaxaci,
  • dovednosti uvolnění a aktivizace,
  • práci s tělem a dechem,
  • využití imaginace k dosahování cílů,
  • konkrétní komunikační postupy cílené na příčinu problému/konfliktu.

Výstupem kurzu budou:

  • praktické nástroje zvládání stresu, resp. prevence syndromu vyhoření,
  • znalost osobních „spouštěčů“ stresové reakce a metody pro jejich změnu,
  • praktický návod na zvládání emočních reakcí – krok za krokem,
  • pochopení a osvojení si nástrojů pro zvládání a transformaci emocí

Cena: 1.800,- Kč

Kurz probíhá se spolupráci s Paramitou. Chcete-li se zúčastnit, vyplňte, prosím, přihlášku na webu Paramity.