Mgr. Michal Petr » Temná noc duše aneb křižovatky a pasti osobního rozvoje

Temná noc duše aneb křižovatky a pasti osobního rozvoje

Datum/Čas
Ve dnech - 13. 11. 2018
17:30 - 19:30

Místo konání
Český institut biosyntézy

Workshop v rámci projektu Sociální kliniky Magie dobrého života.

Na cestě psychospirituálního růstu se můžeme potkat s překážkami, se kterými se jen obtížně vypořádáme. Prozkoumáme proto jejich nejčastější podoby a způsoby, abychom uměli těmito úzkými místy dobře projít. Zaměříme se na tendenci přehlížet neuzdravené části sebe sama s následným útěkem do spirituality a zmíníme i některé způsoby, jak využít léčivý potenciál našich zdrojů k celistvějšímu životu. Využijeme přitom jazyk psychoterapie i křesťanské mystiky.

 

Michal Petr Michal Petr 

je psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání. Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis a CZEPS. Specializuje se na párovou terapii, psychospirituální tématiku a praktické využití enneagramu. Zajímá se o psychospirituální metody léčení, práci s emocemi a tělem a zvládání náročných životních situací.

 

Denisa Červenková Denisa Červenková 

je řeholní sestrou kongregace karmelitek sv. Terezie. Přednáší na KTF UK, věnuje se aktivitám v oblasti duchovního rozvoje z perspektivy křesťanské spirituality, jako jsou exercicie a duchovní doprovázení. Spolupracuje s farností Nejsvětějšího Salvátora.