Mgr. Michal Petr » Blog » Netlač řeku, teče sama

Netlač řeku, teče sama

Michal Petr | 1.10.2011

Kolikrát jsme se rozhodli k pravidelnému cvičení, změně stravy, meditaci? Jsme v kruhu: ke změně zvyku potřebujeme volnou energii, kterou nemáme. Naučte se ji získat a chytře s ní hospodařit.

Zkuste malý experiment: zaměřte se na vše, co se odehrálo od vašeho dnešního probuzení až po tento okamžik. Můžete vidět vaše tělo, jak vykonávalo všechny pohyby nutné k tomu, abyste zde nyní seděli.

To je vnější pohled. Na co jste však mysleli? Na úkoly, které vás čekají? Jak vyřešit nepohodu z včerejšího rozhovoru? Kam pojedete na víkend? Ačkoliv si vaše tělo mohlo třeba čistit zuby, vy jste byli na míle daleko. Neboť platí, že kam jde pozornost, tam je energie – tam se odehrává náš život.

Kam investujeme?

Vše, co děláme, vyžaduje energii – ať chceme jet na kole, změnit starý protivný zvyk nebo vstát z postele. Každý máme určité množství energie. Záleží na nás, zda ji posilujeme nebo oslabujeme.

Je to jako s naší planetou. Dlouho se zdálo, že její zdroje jsou nevyčerpatelné. A tak jsme užívali nashromážděnou energii rychleji, než se stihla obnovovat. Už víme, že jde o krátkozraké řešení.

S životní energií však zacházíme podobně – čerpáme a těžíme z toho, co jsme dostali. Naše zásoby se ztenčují. Navíc je většinou investujeme zcela nekonstruktivně (souzení sebe i druhých, destruktivní hádky, nadměrné sledování televize apod.).

Mnohé původní kultury hovoří o osobní síle jako o množství energie, kterou máme volně k dispozici. Přirovnáme-li energii k penězům, jsme v situaci, kdy všechnu naši hotovost máme investovanou v projektech různého stupně výhodnosti. Osobní síla znamená mít peníze bezprostředně dostupné, abychom je mohli využít k našemu prospěchu.

„Energy flow“ – jak získat volnou energii?

1. Zvýšení energetického příjmu – cesta zdánlivě nejjednodušší, v praxi však nejobtížnější. Kolikrát jsme se rozhodli k pravidelnému cvičení, změně stravy, meditaci? Jsme v kruhu: ke změně zvyku potřebujeme volnou energii, kterou nemáme. Všechnu jsme již rozdělili do navyklého a zautomatizovaného způsobu fungování.

2. Úspora energie – výhodnější způsob, jak na ekonomické, tak psychologické rovině. Je jednodušší si něco nekoupit než více vydělat. Abychom věděli, kde ušetřit, je dobré mít jasno, jak jsme svou energii rozdělili.

Můžete si udělat tzv. Inventář prospěšných a neprospěšných investic: které činnosti a interakce vám energii dávají a které berou?

Při plánování změny nezačínejte velkými kroky (dnes přestanu kouřit, křičet atd.). Spíše jen zkuste něco udělat jinak, např.

  • spěcháte-li, uvolněte se. Nepřijdete o nic dříve, když se budete stresovat a v hlavě si přehrávat negativní scénáře. Rychlá chůze je na místě, ale svou pozorností zůstávejte tady a teď. Dynamická chůze je navíc velmi energetizující.
  • v průběhu dne se zastavte a třikrát vědomě vydechněte napětí a nadechněte klid.
  • uvědomte si, do jaké běžné činnosti vkládáte více energie, než je potřeba. Poté zkuste udělat to stejné s minimem úsilí

3. Střádání – Energie plodí energii. Vytváříte-li v sobě prostor pro nevyužitou energii, osobní síla narůstá. Postupně, ale stabilně tak rozšiřujeme svou kapacitu tvořivě zacházet se životem a jeho směřováním.

„Nech to plynout“

Paradoxem je, že čím víc se snažíme změnit, tím větší vzniká rozdíl mezi realitou místa, kde jsme a naší zidealizovanou představou.

Navíc vydáváme množství energie, abychom udrželi vše, co se nám nehodí do krámu, pod zámkem v temnotě sklepa.

Pokud si však dovolíme být plně tím, kým jsme právě teď, změna a růst se dostaví jako přirozené vyústění takového kontaktu.

Uvědomění a přijetí osvobozuje naši energii vázanou v nefunkčních vzorcích myšlení a chování. Směr řeky našeho života můžeme určovat pomocí vědomého záměru, ale samotný tok nechejme s důvěrou volně proudit.

Nebudeme-li se sebou bojovat, budeme mít více volné energie a možností, kam ji investovat, aby to pro nás bylo dobré a životadárné.

„Musíme být ochotni zbavit se života, který jsme plánovali, abychom mohli mít život, který na nás čeká.“

Joseph Campbell

Literatura:
Mackewn, J. (2004). Gestalt psychoterapie. Praha: Portál
Sanchez, V. (2004). Učení Dona Carlose. Praha: Pragma

Vyšlo také v magazínu Psychologie.