Mgr. Michal Petr » Blog » Ennea-typ a komunikace

Ennea-typ a komunikace

Michal Petr | 4.7.2011

V předchozím článku jsme si obecně řekli, jaké překážky související s typem naší osobnosti ovlivňují komunikaci a porozumění. Vycházíme přitom z typologie osobnosti enneagram, jejíž základní znalost předpokládáme. Jde o stručný pohled, který do jisté míry doplňuje popis vnitřní dynamiky a motivace jednotlivých typů osobnosti o vlivy, které hrají roli v mezilidském kontaktu.

Připomeňme si, že styl řeči vypovídá o specifickém způsobu verbální komunikace, řeč těla a jeho projevy obrázek doplňuje o neverbální signály. Slepá místa jsou oblasti, které máme tendenci nevidět či přehlížet, ale které druzí mohou vnímat. Zkreslující filtry vnímání jsou brýle, kterými se díváme na svět, zaměření pozornosti na specifické oblasti a témata, která jsou pro náš typ osobnosti důležitá.

Ennea – typ 1

Styl řeči: precizní, přímý, výstižný a detailní. Často sdílí myšlenky spojené s úkoly a tím, co je třeba udělat. Hojně používá slov jako „mělo by, muset, správně/špatně“. Tělesné projevy: vzpřímený postoj, napjaté svaly, oči zaměřené (ve smyslu soustředěné). Oblečení dobře sladěné, uhlazené a vyžehlené. Slepá místa: kritičtí, netrpěliví, zlostní; držící se pevně svých názorů. Zkreslující filtry: pocit, že je druzí kritizují; zaujetí svými myšlenkami; zda se druzí chovají správně a odpovědně.

Ennea-typ 2

Styl řeči: klade otázky, uděluje komplimenty, soustředí se na obsah toho, co druhý říká. Málo mluví o sobě. Jemný/měkký tón hlasu. Tělesné projevy: usmívající se, pohodoví; uvolněný výraz tváře, pohyb těla je otevřený, elegantní. Když jsou nervózní, může se objevit svraštěné čelo/obočí. Slepá místa: za jejich štědrostí, ochotou pomoci a dáváním pozornosti se mohou skrývat skryté záměry (např. získání pozornosti, pomohu, abych získal). Když o druhého ztratí zájem, jsou schopni vztah náhle utnout, ukončit. Zkreslující filtry: zda je druzí mají rádi a zda oni mají rády druhé; zda chtějí druhému pomoci; míra vlivu a důležitosti, kterou pro ně ona osoba má; zda cítí, že ona osoba plánuje uškodit někomu, koho chtějí chránit.

Ennea-typ 3

Styl řeči: jasný, efektivní, logický a dobře koncipovaný, rychlý. Vyhýbají se tématům, o kterých nemají dost informací a oblastem, které na ně hází špatné světlo. Používají konkrétních příkladů a jsou netrpěliví, když je konverzace příliš dlouhá a nevede k výsledkům. Tělesné projevy: dobře zformovaní, vypadají, že si věří. Jejich akce mohou vypadat, že jsou „na efekt“; pravidelně se rozhlíží, aby si ověřili, jaké na ně mají druzí reakce (potřeba držet si dobrou image). Slepá místa: jsou netrpěliví, když druhé vnímají jako neschopné; vyhýbají se diskuzi o vlastních selháních a neúspěších; vypadají, jakoby chvátali a druhé opomíjeli v cestě za cílem; díky tomu mohou být úseční a strozí, neupřímní. Zkreslující filtry: zda budou vypadat dobře ve světle komunikovaných informací a zda informace (ne)narušují dosahování jejich cíle.

Ennea-typ 4

Styl řeči: často používají slova jako „já, moje“, mluví o sobě a o emocích; sdílí osobní příběhy a ptají se osobní otázky, svá slova volí rozvážně. Tělesné projevy: intenzivní; vypadají, jako by se soustředili dovnitř a analyzovali slova, která říkají. Vyzařují touhu, aby jim druzí věnovali nerozdělenou pozornost (pohledy očí, která často působí „vlhce“ nebo smutně). Slepá místa: mají tendenci konverzaci stahovat zpátky na sebe a k sobě; mají potřebu zcela dokončit rozhovor, i když už druhá osoba nechce; mohou působit dramaticky a „naaranžovaně“. Zkreslující filtry: být odmítnutý, přehlížený či znevážený; nepřejí si působit nedokonale až vadně; být nepochopený.

Ennea-typ 5

Styl řeči: mluví stručně nebo v dlouhých proslovech; vysoce selektivní výběr slov; omezené sdílení osobních informací; sdílí raději myšlenky a ideje než pocity. Tělesné projevy: vyjadřují myšlenky s omezeným emočním obsahem; působí rezervovaně a kontrolovaně, někdy až s projevy „neživosti“, ztuhlosti. Slepá místa: omezené projevování vřelosti, působí vzdáleně a samotářsky. Mohou také příliš mluvit a ztratit posluchače nebo naopak použít málo slov a být tak druhými nepochopeni. Mohou působit povýšeně či blahosklonně, elitářsky. Zkreslující filtry: požadavky a očekávání; pocit neadekvátnosti; zahlcující emoce od druhé osoby; důvěra v druhého, že udrží důvěrnost a soukromí; fyzická blízkost, kterou vnímají jako příliš blízkou.

Ennea-typ 6

Styl řeči: začínají s analytickými komentáři; střídají staženou, váhavou řeč se smělou a sebejistou; často diskutují o starostech, obavách a variantách „co-kdyby“. Tělesné projevy: oči mohou být smělé a přímé; působí vřele, angažovaně a empaticky. Na druhou stranu mohou oči kmitat zleva doprava, jakoby skenovaly (ne)bezpečí, obavy zračící se ve tváři; lze vidět rychlou neverbální reakci na vnímané ohrožení. Slepá místa: negativní scénáře vnímají druzí jako negativismus, pesimismus a nastavení „nemohu“. Pochyby o sobě a starosti mohou způsobit, že lidé zvažují kompetentnost lidí typu 6. Tyto obavy se mohou pokoušet maskovat, ale přesto jsou pro druhé viditelné. Zkreslující filtry: zda použití autority druhých lidí je patřičné nebo ne; projekce vlastních myšlenek a pocitů do druhých lidí; témata spojená s důvěrou v druhého.

Ennea-typ 7

Styl řeči: rychlý a spontánní, někdy až hektický; povídají zajímavé příběhy, přeskakují z tématu na téma, asociativní. Vyhýbají se negativním tématům, které se jich osobně týkají; pozitivně zarámují negativní informaci. Tělesné projevy: smějící se, jasné oči; když jsou naštvaní, mají ostrý tón hlasu. Živá a hojná gestikulace a mimika. Když mluví, mají tendenci se pohybovat, chodit. Těkavost. Slepá místa: nemuseli vstřebat všechny informace, o kterých si myslí, že je mistrně zvládli. Obtížně vidí, že jejich vlastní chování způsobuje, že je druzí berou méně vážně. Stálé změny v tématech, myšlenkách a vzrušený pohyb těla může na druhé působit rušivě. Zkreslující filtry: snižování jejich kompetence; myslí si, že ví, co druhý chce říct a tak přestanou poslouchat. Možnost omezení týkající se jich samých. Být dotlačeni do dlouhodobých závazků, které nechtějí.

Ennea-typ 8

Styl řeči: výrazný a autoritativní; velké ideje a strategie k jejich dosažení; výroky slouží ke kontrole a strukturování situace; často zvyšují intenzitu své řeči, dokud nedostanou pro ně srozumitelnou jasnou odpověď od druhého. Zlost mohou vyjadřovat bezprostředně a napřímo. Když jsou obviněni, obviňují druhé. Tělesné projevy: vyzařují silnou tělesnou přítomnost, i když jsou potichu. Modulují tón hlasu, aby dosáhli maximálního dopadu. Neverbální signály jsou intenzivní a jasně viditelné. Slepá místa: většina lidí (nejen ti ustrašení) se jich obává. Jejich energie je mnohem silnější než si uvědomují a to dokonce, i když se drží zpátky (šlapou na brzdu). Nevidí, že ne každý je schopen uchopit „větší obraz“ tak rychle, jak to jde Osmičkám. Jejich citlivost se ukazuje ve chvílích, kdy si jí nejsou vědomi. Zkreslující filtry: chránění těch, o kterých si myslí, že ochranu opravdu potřebují; slabosti druhých; kontrola, pravdivost; být obviněn.

Ennea-typ 9

Styl řeči: podávají detailní informace, po kouskách (v oddělených sekvencích); dávají si záležet na férovosti a nabízí všechny úhly pohledu a stran; mohou říct ano, ale myslí „ne“ resp. „ano, slyším tě, ale ještě nevím, zda budu souhlasit“. Používají přitakávající slova jako „ano“ a „hm-hm“. Tělesné projevy: ležérní a relaxovaný, usmívající se; málo ukazují silné emoce, zvláště ty negativní; více než celé tělo je v pohybu mimika obličeje. Slepá místa: prodlužovaná vysvětlování, která u posluchačů způsobí ztrátu zájmu; poskytují různorodé úhly pohledu, což negativně působí na míru jejich vlivu a možná i důvěryhodnosti. Nedaří se jim druhé seznámit s tím, co opravdu chtějí.
Zkreslující filtry: požadavky na ně kladené, aby něco změnili či udělali. Být kritizovaný, ignorovaný, shozený. Že někdo bude mít opačný názor než oni (strach z konfliktu); možnost, že zlost druhého bude směřována přímo na ně.

Použitá literatura a inspirace:
Lapid-Bogda, G. (2004). Bringing out the best of ourselves at work – How to use the Enneagram system for success. The McGraw-Hill
Palmer, H. (2000). Velká kniha o ennegramu. Praha: Synergie
Vlastní pozorování