Mgr. Michal Petr » Péče o vztahy na pracovišti za pomoci systému enneagram

Péče o vztahy na pracovišti za pomoci systému enneagram

Datum/Čas
Ve dnech - 27. 5. 2013 - 28. 5. 2013
09:00 - 15:30

Místo konání
Paramita

Kurz se zaměří na rozpoznání osobnostních stylů, typů komunikace a možnosti jejich využití, zvládání mezilidských konfliktů na pracovišti a poskytování efektivní zpětné vazby. Nástrojem pro péči o vztahy na pracovišti bude ucelený systém typologie osobnosti enneagram, který na kurzu bude předán tak, aby ho účastníci mohli využít v práci i v osobním životě. Enneagram nám s respektem k jedinečnosti člověka pomáhá odkrýt strukturu a styl osobnosti; navyklé způsoby myšlení, cítění a jednání; silné a slabé stránky, způsoby komunikace. Umožňuje pochopit příčiny konfliktů a nedorozumění a nabízí cestu, jak lépe porozumět motivům jednání a díky tomu efektivněji komunikovat, jednat. Je jedinečným nástrojem pro práci s týmovou dynamikou v tlaku či krizi.

Výstupem kurzu budou:

  • uvědomění kvalit a kompetencí, ale i limitů jednotlivých typů,
  • natrénované metody pro konstruktivní zpětnou vazbu,
  • procvičené dovedností zacházení s emočními a tělesnými reakcemi na ohrožení
    našich potřeb,
  • nástroje rozvoje jednotlivých typů,
  • trénink vědomé konstruktivní komunikace.

Cena: 3.500,- Kč

Kurz probíhá se spolupráci s Paramitou. Chcete-li se zúčastnit, vyplňte, prosím, přihlášku na webu Paramity.