Mgr. Michal Petr » Specializace » Psychospirituální tématika

Psychospirituální tématika

Holistický pohled na člověka v sobě zahrnuje transpersonální rozměr, který nás odkazuje k tomu, co nás přesahuje. Jde o oblast ze své podstaty těžko popsatelnou, neboť se týká zkušeností za hranicemi jasně dokazatelných faktů a možností slovního vyjádření. Je ji však možné zažít.

„Pocit propojenosti s vesmírem či spirituální praxe může být mnoha lidem podporou i lékem a dát jejich životům smysl… Jsme duchem a duší, stejně jako myslí, emocemi a těly. Naše spirituální a duševní já mohou potřebovat jiný druh potravy a péče než naše tělesné a mentální já.“ (Jennifer Mackewn )

Někdy mají lidé tendenci „přeskakovat“: hledat spojení s něčím za hranicemi naší osobnosti (dosaďte si pojmenování dle svého světonázoru či víry – Bůh, Existence, Vesmír, Jednota aj.) bez potřebného zpracování osobních témat.

Nicméně právě ve spojení práce na psychologické a spirituální rovině můžeme být v kontaktu se všemi součastmi naší zkušenosti. Může jít např. o různé projevy změněných stavů vědomí, jež mohou mít různé příčiny (meditace, užití psychoaktivních látek, zážitky z rozvojových seminářů, krizové stavy, setkání s energetickými jevy aj.) či další náročné zkušenosti.

Stále více se ve společnosti objevuje něco, co odborníci nazývají psychospirituální krizí. V podstatě jde o transformativní proces s léčivým potenciálem,  často však může být zaměněn za projev duševní poruchy.

Adekvátní péče v psychospirituální oblasti vyžaduje od terapeuta nejen potřebné teoretické vzdělání, ale především osobní zkušenost. Společně s ním je pak možné rozšiřovat osobní kapacitu a učit se integrovat zážitky, kterou svou povahou přesahují rámec běžné zkušenosti.