Mgr. Michal Petr » Blog » Hovorna – O žité spiritualitě

Hovorna – O žité spiritualitě

Michal Petr | 28.5.2021
Setkávají se psychoterapeuti ve svých terapeutovnách se spiritualitou? Mluví o ní lidé otevřeně? Ulehčují nám naše hluboká přesvědčení život nebo o ně zakopáváme? Můžou být spirituálně založení lidé v sumě nezralí?
Je spiritualita nad bio-psycho-sociální jednotou člověka? Může naše duchovnost zesilovat rysy, které bychom potřebovali spíše dovyvažovat? Jsou spirituálně založení lidé dál? Když „to“ najdeme, máme to nafurt?