Mgr. Michal Petr » Mezi duší a Duchem

Mezi duší a Duchem

Datum/Čas
Ve dnech - 18. 10. 2024 - 20. 10. 2024
15:00 - 14:00

Místo konání
Fortna - Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

Na cestě k tomu, co nás přesahuje, narážíme sami na sebe. Sebeuvědomění je tak základ osobního i spirituálního rozvoje. Víkendové Setkání mezi duší a Duchem je kombinací duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání používáme několik cest, v rámci kurzu se zaměřujeme na osvědčené přístupy, zejména enneagram.

​Doprovázejí

Michal Petr a Denisa Červenková

Enneagram

Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět vzorců prožívání, myšlení a jednání. Tento systém poskytuje základ pro pochopení, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Je také hlubokou sondou do našich způsobů, jak naplňujeme své potřeby a jak reagujeme, když je naplněné nemáme. Jde o komplexní model mnoha rovinami, lze ho však použít velmi jednoduše jako efektivní nástroj “psychologie všedního dne”, ale také jako mapu překážek na cestě modlitby a meditace.

Co nás čeká

V průběhu setkání se zaměřujeme na hledání svého typického způsobu, jak prožíváme sami sebe a jak vidíme svět a druhé lidi. Učíme se nehodnotit a přijmout své limity i zdroje. Využíváme prvky duchovních cvičení, jako silencium a meditace, a psychoterapeutické nástroje, jako interaktivní skupinová práce či komunikace ve dvojicích.​

Organizační informace

Kurz začíná v pátek v 15 hodin a končí v neděli ve 14 hodin. Je třeba účastnit se celého programu. Ubytování na Fortně mimo běžné domácí prostředí je součástí programu duchovních rekolekcí, na kurz tedy nelze docházet z domova.

Jídlo je vegetariánské, zajištěné od páteční večeře do nedělního oběda. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, jednolůžkových pokojů je vzhledem ke kapacitě k dispozici jen velmi malé množství.

Cena

Základní cena 3900 Kč
(zahrnuje kurzovné, jídlo a ubytování ve dvoulůžkovém pokoji)

Příplatek za jednolůžkový pokoj + 1000 Kč
(počet jednolůžkových pokojů je omezený)

Lidem s nízkými příjmy můžeme poskytnout slevu – napište si o ni v přihlášce, pokud ji potřebujete. Můžete-li přispět více, děkujeme za to a peníze použijeme na podporu účasti dalších lidí.

Obecné informace pro účastníky víkendových kurzů

Info o přihláškách a stornopodmínkách, o ubytování a jídle na Fortně najdete zde.

 

Mgr. Michal Petr

psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání

www.michalpetr.com

Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích  ČAP, EAGTDiabasisCZEPS a autorem knihy Mezi duší a Duchem. Specializuje na párovou terapii, psychospirituální tématikuMaitri dýchání a praktické využití enneagramu. Zajímá se o holistické metody léčení, práci s emocemi a tělem a o zvládání náročných životních situací.

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. CSTF

www.cestanahoru.org

Vystudovala bohemistiku, religionistiku a teologii na UK v Praze a v italské Veroně. Přednáší na KTF UK, spolupracuje s Centrem pro aplikovanou etiku a Centrem pro studium migrace, je autorkou knihy Mezi duší a Duchem. Vedle toho se věnuje aktivitám v oblasti duchovního rozvoje z perspektivy křesťanské spirituality, jako jsou exercicie, rekolekce, duchovní doprovázení, zvláště v oblasti kontemplativní modlitby a karmelitánské spirituality. Spolupracuje s akademickou farností Nejsv. Salvátora. Je řeholní sestrou kongregace karmelitek sv. Terezie.