Mgr. Michal Petr » Mezi duší a Duchem

Mezi duší a Duchem

Datum/Čas
Ve dnech - 18. 12. 2020 - 20. 12. 2020
18:00 - 14:00

Místo konání
Fortna

Jde o kombinaci duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. 

Všechny praktické informace najdete ZDE.

Na cestě k tomu, co nás přesahuje, narážíme sami na sebe. Sebeuvědomění je tak základ osobního i spirituálního rozvoje.  K sebepoznání používáme několik cest, v rámci kurzu se zaměřujeme na osvědčené přístupy, zejména enneagram.

Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět vzorců prožívání, myšlení a jednání. Tento systém poskytuje základ pro pochopení, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Je také hlubokou sondou do našich způsobů, jak naplňujeme své potřeby a jak reagujeme, když je naplněné nemáme. Jde o komplexní model mnoha rovinami, lze ho však použít velmi jednoduše jako efektivní nástroj “psychologie všedního dne”, ale také jako mapu překážek na cestě modlitby a meditace. 

V průběhu setkání se zaměřujeme na hledání svého typického způsobu, jak prožíváme sami sebe a jak vidíme svět a druhé lidi. Učíme se nehodnotit a přijmout své limity i zdroje. Využíváme prvky duchovních cvičení, jako silencium a meditace, a psychoterapeutické nástroje, jako interaktivní skupinová práce či komunikace ve dvojicích

Doprovází:

Mgr. Michal Petr – psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání

Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, CZEPS a autorem knihy Mezi duší a Duchem. Specializuje na párovou terapii, psychospirituální tématiku, Maitri dýchání a praktické využití enneagramu. Zajímá se o holistické metody léčení, práci s emocemi a tělem a o zvládání náročných životních situací.

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. CSTF – www.cestanahoru.org

Vystudovala bohemistiku, religionistiku a teologii na UK v Praze a v italské Veroně. Přednáší na KTF UK, spolupracuje s Centrem pro aplikovanou etiku a Centrem pro studium migrace. Vedle toho se věnuje aktivitám v oblasti duchovního rozvoje z perspektivy křesťanské spirituality, jako jsou exercicie, rekolekce, duchovní doprovázení, zvláště v oblasti kontemplativní modlitby a karmelitánské spirituality. Spolupracuje s akademickou farností Nejsv. Salvátora. Je řeholní sestrou kongregace karmelitek sv. Terezie. Je autorkou knihy Mezi duší a Duchem.