Mgr. Michal Petr » Nabídka služeb » Konzultace a terapie

Konzultace a terapie

 • Párové poradenství a terapie

  Časté obtíže v našich vztazích lze velmi dobře řešit, najdou-li oba zúčastnění dostatek odvahy a ochoty podívat se na jejich „problém“ společně - zvládání konfliktů a krizí, poznání vzorců vzájemné komunikace, nevěry, rozvod, partnerský rozvoj aj.

 • Individuální poradenství a terapie

  Podpora v náročných životních situacích, zvýšení sebeuvědomění, zvládání krizových stavů, ujasnění směru a potřebných kroků, práce s emocemi (úzkosti, smutek, pocity méněcennosti), odborná péče na míru.

 • Psychospirituální poradenství a integrace psychedelické zkušenosti

  Odborné poradenství v otázkách lidské spirituality v mnoha jejích projevech; psychospirituální krize a její zvládání, práce s tématy pocházejícími z vnitřní práce (meditace, užívání psychoaktivních látek); integrace zážitků přesahujících běžnou zkušenost aj.

 • Enneagram interview

  Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která umožňuje poznat naše vzorce chování, myšlení a prožívání. Díky typizačnímu rozhovoru můžeme lépe poznat své silné i slabé stránky, ale i možnost rozvoje.

 • Individuální Maitri dýchání

  rozšířené stavy vědomí bezpečným způsobem a pomáhá tak léčení, vnitřnímu posílení a rozvoji laskavosti k sobě samým i druhým.

 • Mediace - řešení sporů

  Mediace je řešení konfliktů a sporů, zejména v rodinně-právních (rozvod, vypořádání společného jmění manželů, péče o děti, výživné aj.) a občansko-právních záležitostech (sousedské spory apod.).

 • Koučování

  Koučování je proces, jehož smyslem je uvolnit a plně rozvinout potenciál koučovaného; vhodný pro rozvoj leadershipu a manažerských dovedností (zpětná vazba, řízení konfliktů, stres management, formulování vize, role v týmu, komunikační styl aj.)

 • Doprovázení týmů a komunit