Mgr. Michal Petr » Nabídka služeb » Konzultace a terapie » Doprovázení týmů a komunit

Doprovázení týmů a komunit

týmy a komunityVšichni žijeme v síti vztahů. Nikdo není izolovaný ostrov. Vytváříme nejen párové vztahy, ale i rodiny. Také jsme součástí širších týmů a komunit. V práci jsme mnohokrát více než doma. Konflikty a nedorozumění však mohou být podobné.

Mám zkušenost, že při doprovázení týmu či komunity platí stejné principy jako při práci s páry a rodinami. I zde je důležité, abychom měli pocit vlivu, cítili se přijímaní, měli svoje místo a hodnotu pro sebe i pro druhé. I zde je třeba se učit autentické komunikaci, otevřenosti, ale i umění odmítat; přijímání i delegování odpovědnosti.

Pochopit druhého a být pochopeni, vyřešit konflikt, dovolit si říct, co je pro vás důležité, narovnat některé vztahy atd. není lehké. Ale pomáhá to dobrému pocitu z práce i větší efektivitě, sebeřízení a zvládání zvýšených nároků, včetně práce se stresem, time managementu a profesnímu růstu.

Nabízím terapeutické doprovázení pro malé i větší týmy, obsah a délka spolupráce se liší dle domluvené zakázky.

týmy