Setkání mezi duší a Duchem

Oba programy jsou kombinací duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu. Pracujeme se svým uvědoměním, modelem teorie osobnosti, tichem i komunikací, meditací a modlitbou…

Setkání mezi duší a duchem I.

Na cestě k tomu, co nás přesahuje, narážíme sami na sebe. K sebeuvědomění používáme mj. enneagram. V rámci setkání hledáme svůj typický způsob, jak prožíváme sami sebe a jak vidíme svět a druhé lidi. Učíme se nehodnotit a přijmout své limity i zdroje.

Důraz je kladen na interaktivní skupinovou a individuální práci a na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky.

Setkání mezi duší a duchem II.

Jde o prohloubení a pokračování témat Setkání mezi duší a duchem I. Zaměřujeme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Díváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního rozvoje.

Oba programy spoluprovází sestra Denisa Červenková. Rekolekce probíhají v Exercičním domě v Kolíně, kde najdete další informace.

Časová dotace: 2,5 dne