Mgr. Michal Petr » Specializace

Specializace

Ve své práci spojuji osvědčené přístupy a metody, které respektují naši celistvost a komplexnost.

Gestalt terapie nabízí integrativní pohled na projevy lidské existence a dává teoretický i praktický základ pro další specializace.

Enneagram nabízí hlubší pochopení struktury osobnosti a její dynamiky, lepší porozumění sobě i druhým. Více se můžete dočíst i v naší knize Mezi duší a Duchem.

Nikdo nás pořádně neučil, jak pracovat s emocemi, jak navýšit svou emoční a sociální inteligenci a jak rozvinout svůj osobní potenciál.

Specializuji se rovněž na propojení psychologické a spirituální roviny. Můžeme se však potkat s velkými výzvami, někdy je toho prostě příliš. Jak rozšířit svou kapacitu, abychom mohli integrovat vše, s čím se dostáváme do kontaktu…

Jednou z dobrých možností, jak se dostat do hlubšího kontaktu bezpečným způsobem je Maitri dýchání. Jde o podpůrnou techniku napomáhající celkovému rozvoji a procesu uzdravování na rovině tělesné, emoční i spirituální. Proces Maitri dýchání je kombinací prohloubeného intenzivního dýchání, evokativní hudby, doteku a dalších prvků, jejichž synergie v nás probouzí léčivé procesy.