Profil

Odborné vzdělání v oboru psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a systematický výcvik gestalt terapie (IVGT Praha) s certifikací od European Association of Gestalt Therapy.

Členství v odborných sdruženích ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), EAGT (Evropská asociace pro gestalt terapii), Diabasis, CZEPS (Česká psychedelická společnost).

Autor první akademické práce o enneagramu v ČR, spoluautorem knihy Mezi duší a Duchem a podcastu Hovorna – terapeuti v dialogu.

Praxe

Psychologická a terapeutická praxe

 • Privátní konzultace a psychoterapie (od r. 2008)
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Centrum sociálních služeb Praha) – psycholog, psychoterapeut a poradce (18 let)
 • Loď Hermes (ubytovna pro lidi bez přístřeší) – psychologické poradenství, krizová intervence, aktivizace pracovního potenciálu
 • Centrum pro podporu zdraví, SolCor – řízené relaxace, poradenství, užití metod holistické spektrální medicíny
 • internetové psychologické poradenství
 • Pomoc v psychospirituální krizi – internetová poradna (Diabasis)

Lektorská činnost

 • Maitri dýchání
 • Setkání mezi duší a Duchem (se sestrou Denisou Červenkovou)
 • Integrace psychedelické zkušenosti (CZEPS, Beyond psychedelics)
 • Stres management v kontextu emočních a sociálních kompetencí
 • Vzdělávání pracovníků sociální sféry, lektor projektu (Psychologické dovednosti; Psychohygiena; Komunikační dovednosti s rodinou; Neverbální komunikace a práce s párem)
 • Enneagram – typologie osobnosti v praxi a denním životě
 • Dynamika partnerských vztahů
 • projekt ESRO – emoční a sociální rozvoj osobnosti pro učitele ZŠ a SŠ (Ennea ČR, akred. MŠMT ČR)
 • Sebeuvědomění a moje místo v životě aneb emoční inteligence v prožitku, lektor a spolutvůrce metodického semináře (Ennea ČR)
 • Psychosociální výcvik (Barevný svět dětí, o. s.)
 • Psychohygiena a muzikoterapie I. a II. (Kojenecký ústav, Praha 4) – s Mgr. Vilímkem
 • Archetypy šamanské tradice v denním životě – s ing. Havlovou
 • Zážitková psychoterapeutická dílna (Dynamika vztahů, Snění, Práce s tělem, Mandala) – s Mgr. Černou
 • Transpersonální psychologie (při katedře psychologie FF UP Olomouc) – s Mgr. Vackem
 • rozvojové a meditační programy

Vzdělání, odborná příprava a školení

Psychoterapie

 • započatý supervizní výcvik, červen 2024 (Jan Roubal, Stáňa Dudová, Martin Jára)
 • více než 350 hodin odborné supervize (Jan Knop, Ester Neumannová, Hana Vyhnálková, Jaromír Chrášťanský)
 • Stargate – psychospirituální rozvoj, krize, coping strategie (Michael Vančura, Yvonna Lucká, J. Prevatt – Jyoti, Meenakshi Kramvik)
 • Couples therapy (Ernst Knijff)
 • Gestalt and conflict (Franz Meulmeester)
 • Revision of here and now (Daan van Baalen)
 • Psychoterapie a spiritualita (Steven Schoen)
 • Práce s krizí a tělem, Trauma (Yvonna Lucká, Luboš Kobrle)
 • Psychospirituální krize a DSM (David Lukoff)
 • Terapie traumatu v biosyntéze, Kořeny transpersonálního rozměru v těle (David Boadella, Silvia Specht Boadella)
 • Mediace jako mimosoudní řešení konfliktů (Stohrová)
 • Rodinná a párová terapie v kontextu biosyntézy (M. Cervantes, D.R. Rageth, L. Lucká)
 • Mezinárodní transpersonální konference 2017
 • Integrace psychedelické zkušenosti (Elizabeth Nielson, Ingmar Gorman)
 • Rebuilding relationships: Revisiting the family system (Montse dePablo, Cherif Chalakani)
 • Integrative psychotherapy: Towards healing and collective recovery (Maria Grazia Ceccini & Katrin Reuter)
 • Rebuilding your Relationships: The art of loving (Joan Garriga)
 • Naděje, děs a důstojnost v dialogickém procesu terapie (Lynne Jacobs)
 • Práce s rizikem spirituálního bypassu při práci s prostředky rozšiřujícími vědomí (Russel D. Park)

Osobní a profesní rozvoj

 • workshopy emoční inteligence – VEVA (Eva Velechovská)
 • odborné semináře MUDr. PhDr. Miroslava Krejčíře: 3 axis visual language (jazyk těla a vzhledu, neverbální komunikace); Energetická spektrální psychologie (Láska/Energie/Sexualita, Bioenergetická cvičení)
 • Projekt LESK (Lektor emočních a sociálních kompetencí; Ennea ČR) – vytvoření metodiky emoční inteligence, vedení metodické skupiny, absolvování široké škály vzdělávacích programů
 • Rodinné a systemické konstelace (Jan Bílý)
 • Diamond Approach dle A.H. Almaase (práce s esencemi) – M. Prasadam

Enneagram

 • Enneagram Professional Training Program (David Daniels)
 • Foundations of spiritual method (Helen Palmer)
 • Enneagram interview (Jurgen Gundel)
 • Enneagram subtypes (Samuel a Ruth Jacob)
 • Enneagram and Decision Making Process (Ginger Lapid-Bogda)
 • Sebeuvědomění s enneagramem (E. Velechovská, E. Byrtus)
 • Panelové rozhovory (Eva Velechovská)
 • Zralost (dtto)

Maitri dýchání – certifikovaný výcvik (Meenakshi Kramvik, Yvonna Lucká, Jyoti)