Skupina psychedelické integrace

“Práce začíná, když ceremonie skončí aneb po extázi prádelna“

Skupiny jsou organizovány ve spolupráci Diabasis a Beyond Psychedelics.

Zkušenost rozšířených stavů vědomí způsobená psychedelickou/enteogenickou substancí může být velmi náročný proces. Naším záměrem je otevřít a poskytnout prostor pro sdílení a zpracování svého prožitku.

Nabízíme informovanou podporu a profesionální péči k bezpečné re-integraci mysli, těla i ducha. Integrační kruh může pomoci uvědomit si vhledy a dojmy získané během psychedelické zkušenosti a ukotvit je do každodenního života. Maximalizovat přínosy, které taková zkušenost nabízí a umenšit potenciální negativní dopady a rizika.

Integrační setkání nepodporují ani nepovolují žádné ilegální aktivity.

Set a setting jsou dobrým základem pro prospěšnou psychedelickou zkušenost. Věříme, že následná podpora je třetím důležitým krokem. Set, setting… a PODPORA!

Doprovázející:

Mgr. Michal Petr – psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání

Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích EAGTDiabasisCZEPS a autorem knihy Mezi duší a Duchem. Specializuje se na párovou terapii, psychospirituální tématikuMaitri dýchání a praktické využití enneagramu. Zajímá se o holistické metody léčení, práci s emocemi a tělem a o zvládání náročných životních situací.

Mgr. Rita Kočárová – psycholožka, výzkumnice

Psycholožka, výzkumnice a postgraduální studentka klinické psychologie na Univerzitě Karlově a v Národním ústavu duševního zdraví, frekventantka výcviků Gestalt Studia a MDMA-asistované psychoterapie pro post-traumatickou stresovou poruchu, zakladatelka a ředitelka Beyond Psychedelics. Její výzkumný a profesní zájem se zaměřuje na psychedelické látky (psilocybin, ayahuascu, MDMA, 5-MeO-DMT obsahující sekret z ropuchy Bufo alvarius, LSD a další). Je řešitelkou projektu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky, jehož cílem je návrh systému služeb pro uživatele psychedelik.

Odborný konzultant: Mgr. Michael Vančura (klinický psycholog a psychoterapeut)

Pro koho: pravidelná skupinová setkání jsou určena širokému spektru zájemců o integraci své psychedelické zkušenosti, získané v jakémkoliv kontextu. Je možné přijít jen jednou nebo opakovaně.

Kapacita: max 15 účastníků / setkání.

Průběh setkání:

Setkání trvají 120 minut a jsou strukturovány dle zájmu a potřeb skupiny. Zahrnují:

  • sdílení a interakce v komunitě podobně naladěných lidí
  • nabídku teoretického rámce
  • skupinové aktivity
  • techniky práce s tělem

Kdy: viz Kalendář akcí.