Koučování

Proces, jehož smyslem je uvolnit a plně rozvinout potenciál koučovaného resp. rozšířit jeho smysl pro to, co je možné. Koučování je o objevování, uvědomování si a volbě.

Kouč pomáhá koučovanému uvědomit si, jaké jsou jeho cíle v životě i profesi, podporuje ho v uvědomění možností a konkrétním naplňování cílů, které si sám určil. Koučování pomáhá zlepšit sebereflexi i vnímání reality a stimuluje koučovaného k hledání vlastních nejlepších cest a řešení. Na rozdíl od jiných osvědčených metod (např. mentorství) je koučink postaven na pozitivním, partnerském přijetí obou osob – učí odpovědnosti a umění „sebekoučinku“.

Jak koučink probíhá?

Interaktivně. Na prvním setkání probíhá identifikace klíčových oblastí rozvoje a následně se tvoří koučovací plán seberozvoje. Při každém dalším setkání, které probíhá minimálně 1 x měsíčně, jsou vyhodnoceny splněné úkoly, stav rozpracovanosti nesplněných úkolů. Následně probíhá diskuse nad dalšími oblastmi koučování a identifikace „problémů“. Pokud dojde k dohodě, jsou aktuálně stanoveny další oblasti koučování a po 3 až 6 měsících je vyhodnocen posun, zlepšení nebo kritické okamžiky této spolupráce.

Služba je obzvlášť vhodná pro rozvoj leadershipu a manažerských dovedností.

  • formulování vlastní vize
  • zmapování překážek
  • aktivizaci týmových i osobních zdrojů
  • nástroje pro řízení konfliktů
  • poskytování zpětné vazby
  • ujasnění a rozvoj svého komunikačního stylu
  • role v týmu a její rozvoj

Nezávislý externí kouč může pomoci podívat se na problémy jinak a objevit tak nové způsoby řešení a nové možnosti.