Mgr. Michal Petr » Nabídka služeb » Konzultace, terapie a supervize » Individuální Maitri dýchání

Individuální Maitri dýchání

Maitri Breathwork™ bylo rozvinuté v 80. letech ve Spojených státech Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph.D.) a Russellem D. Parkem, Ph.D. Je jednou z variant sebezkušenostní práce s dechem (jakou je např. známé holotropní dýchání Stanislava a Christiny Grofových). Maitri dýchání je podpůrnou technikou napomáhající celkovému rozvoji a procesu uzdravování na rovině tělesné, emoční i spirituální. Zpřístupňuje rozšířené stavy vědomí bezpečným způsobem a pomáhá tak léčení, vnitřnímu posílení a rozvoji laskavosti k sobě samým i druhým. Součástí dobrého držení tohoto procesu je následná podpora, sloužící k integraci vhledů a zkušeností z těchto stavů do každodenního života.

Více o Maitri dýchání ZDE.

Individuální Maitri dýchání

Jde o zhruba 3-5 hodinový proces, v němž facilitátor Maitri dýchání pracuje pouze s Vámi a není přítomen nikdo další.

Zásadním aspektem je i zde bezpečný prostor, ve kterém se můžete s důvěrou otevřít intenzivní vnitřní práci. Tento bezpečný prostor dále podporuje vhodná edukacevedená meditace a rituální rámec. Součástí je také vědomé užití práce s bylinami, hudbou, bubnováním a kvalifikované práce s tělem.

Výhodou tohoto typu práce s Maitri dýcháním je zejména individuální péče během celého procesu.

Jde o výborný doplněk k terapii vedenou slovem.

Bližší info viz Ceník.

Individuální Maitri dýchání doporučuji až po absolvování skupinové zkušenosti.