Mgr. Michal Petr » Nabídka služeb » Konzultace, terapie a supervize » Psychospirituální poradenství a integrace psychedelické zkušenosti

Psychospirituální poradenství a integrace psychedelické zkušenosti

„Kdo zná druhé, je chytrý,
Kdo zná sebe, je moudrý.
Kdo přemáhá druhé, je silný,
Kdo přemáhá sebe, je mocný.“

Lao – C´ (Tao Te Ťing, 33. kap.)

Tato služba je z mého pohledu v naší společnosti nedoceněná, přesto však velmi potřebná. Duševní/duchovní rozměr je v nás přítomen a je v úzkém vztahu s naší psychikou.

Nabízím odborný pohled, který propojuje naši psychickou realitu s tím, co nás přesahuje.

  • poradenství v otázkách lidské spirituality v mnoha jejích projevech
  • práce s průvodními projevy jevy změněných stavů vědomí  (meditace, užívání psychoaktivních látek)
  • práce s integrací zážitků přesahujících běžnou zkušenost (např. přesah hranic vlastního já, setkání s energetickými jevy apod.)
  • poradenství při obtížích a překážkách na cestě osobního a spirituálního rozvoje
  • práce s nezpracovanými tématy z „new age“ workshopů a seminářů
  • podpora v hledání dobrého způsobu, jak skloubit spirituální/náboženský rozměr s denním životem
  • provázení lidí procházejících psychospirituální krizí – vytváření bezpečného rámce pro transformaci a integraci těchto zážitků do denního života
  • teoretické zakotvení v transpersonální psychologii a energetické spektrální psychoterapii

„Jak se stále učíme, měníme se, a s námi i naše vnímání. Toto změněné vnímání se pak stává novým Učitelem uvnitř každého z nás. Často je naším prvním učitelem naše srdce.“ (Hyemeyhosts Storm, Čejeni)

Máme i jiné možnosti – rozhovor o integraci psychedelické zkušenosti pro magazín A2.