Mediace – řešení sporů

Mediace je řešení konfliktů a sporů, zejména v rodinně-právních a občansko-právních záležitostech. Jde o situace jako je úprava styku s dětmi před a po rozvodu, rozdělení společného jmění manželů, sousedské spory apod.

Jde o specifický typ služby, jejímž  cílem je mimosoudní cestou nalézt řešení, při kterém vyhrávají všechny zúčastněné strany.

Motto: Je lepší najít (či se alespoň pokusit) dohodu, kterou mohou akceptovat obě sporné strany, než nechat rozhodnout soud (mnohdy k nespokojenosti obou s mnohem většími finančními i časovými investicemi)…

Výhody mediace:

 • dobrovolná účast stran
 • možnost soukromí a záruka uchování důvěrných informací
 • možnost kontroly nad procesem řešení sporu a jeho výsledkem
 • možnost pochopení druhé strany a sám být pochopen ve vnímání a prožívání dané situace
 • ujasnění si potřeb, očekávání a zájmů svých i druhé strany
 • snížení napětí a zlepšení vzájemných vztahů a navzdory dočasným sporům možnost si uchovat a zkvalitnit prostor pro případnou budoucí spolupráci
 • možnost vyhnout se soudnímu sporu a snížit tak časové i finanční investice
 • jednání v neformálním a bezpečném prostředí
 • výrazně lepší spokojenost zúčastněných stran s formou dohody a jejího následného dodržování

Výhody mediace oproti soudním řešením:

 • mediace je rychlejší než soudní řešení
 • mediace je efektivnější
 • mediace je důvěrná, soudy veřejné
 • mediace je neformální, soudy formální
 • výsledkem mediace je dohoda a tedy dva vítězové;
 • výsledkem soudu je rozsudek, jeden vítěz a jeden poražený

Co je cílem mediace?

Cílem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí všichni účastníci mediačního procesu.

 • Dohoda zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení odpovědnosti, úkolů i sankcí za její nedodržení
 • Dohoda má písemnou podobu a stvrzuje se podpisy stran (v některých případech i mediátora)
 • Dohoda může dle závazkového práva nabývat charakter právní smlouvy. Konečnou podobu mohou jednotlivé strany konzultovat se svými právníky či jinými odborníky