Mgr. Michal Petr » Nabídka služeb » Konzultace a terapie » Individuální poradenství a terapie

Individuální poradenství a terapie

„Aby mohlo dojít ke změně, není třeba ničeho jiného než přítomnosti, uvědomění a odpovědnosti.“ (Claudio Naranjo)

Můžeme se zaměřit a podívat prakticky na vše, co je pro vás důležité.

Pro bližší představu uvádím některá témata, se kterými je možné pracovat:

 • sebevědomí a sebejistota / nedůvěra, nejistota, pocity méněcennosti
 • vytváření závažných životních rozhodnutí
 • deprese; úzkosti; strachy; pocity viny, osamocenosti…
 • stres a zvýšené nároky života
 • krize a krizové stavy
 • ztráta energie a chuti do života (vyčerpanost, únavový syndrom)
 • psychosomatické potíže (zdraví jako stav dynamické rovnováhy, nemoc jako signál)
 • náročné změny a životní události (doprovázení procesem ztráty)
 • vztahová témata (přijetí vs. odmítnutí, konflikty…)
 • partnerské a manželské krize (nevěry, vývojové otázky, změna rolí…)
 • potíže s navazováním a udržením partnerských vztahů
 • psychospirituální témata (experimenty s látkami měnícím vědomí, ztráta smyslu…)

Co můžete získat?

 • podporu a péči „na míru“
 • ujasnění dalších kroků
 • nástroje zvládání emočních reakcí
 • uvědomění vlastních potřeb a způsobů jejich naplňování
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • větší vliv na svůj život
 • hlubší sebepoznání

Konzultace mohou probíhat i v anglickém jazyce.

Bližší info viz Ceník.

„Když se neodsuzujeme a netrestáme, ale více se uvolníme a oceníme svoje tělo a mysl, začneme mít kontakt s podstatou základního dobra v sobě. Je tedy nesmírně důležité, abychom byli ochotni se sobě otevřít. Když rozvineme k sobě citlivost, umožní nám to vidět přesně obojí, jak svoje problémy, tak svůj potenciál.“ (Chogyam Trungpa)