Mgr. Michal Petr » Blog » Hovorna – Když je práce naším posláním

Hovorna – Když je práce naším posláním

Michal Petr | 25.4.2021

Hovor na téma práce a poslání… Jak rozeznat naplňování poslání od workholismu? Kdy je poslání sebe-projevením a kdy sebe-destrukcí? Kde končí naše práce a začínáme my? Určuje práce naši hodnotu? Kdo a kam nás posílá?