Supervize

Protože je stále se co učit (v profesi i životě), nabízím kolegyním a kolegům supervizi terapeutické práce. Vycházím z gestalt přístupu, ale jsem otevřen i jiným humanistickým, psychodynamickým a integrativním směrům. Specificky se zameřuji na terapeutickou supervizi, ale je možné se domluvit i na týmové supervizi.

Vzhledem ke 2 dekádám práce s páry nabízím i supervizi zaměřenou na párovou terapii.

Jsem frekventantem supervizního výcviku v Gestalt modalitě Gestalt Plus. Naše práce je i v rámci výcviku pravidelně supervidována (hypervize).

V současné době jsem uznán jako supervizor IVGT.

V průběhu výcviku nabízím sníženou cenu.

Supervize probíhá na mém pracovišti nebo online.

Pro bližší informace mě prosím kontaktujte.