Mgr. Michal Petr » Jednodenní rekolekce s enneagramem

Jednodenní rekolekce s enneagramem

Datum/Čas
Ve dnech - 6. 12. 2014
09:30 - 17:00

Místo konání
Karmel Edith Steinové

Určeno pro účastníky některého z kurzů Mezi duší a Duchem I, II, III a XXL.
Další cvičení k prohloubení sebeuvědomění, při kterém využijeme enneagram společně se zácvikem do kontemplativní modlitby. Zaměříme se na způsoby zaměření pozornosti a jejich vliv na náš mozek, prožívání a chování. Budeme společně zkoumat, co nám brání vytrvat na cestě modlitby a sebepoznávání. Bude i prostor pro Vaše otázky a sdílení zkušeností, jak se (ne)daří vystoupit z automatických vzorců fungování.
Doprovází Michal Petr a Denisa Červenková.
Cena: 500,-
Přihlašujte se prosím na email meditace@gmail.com.