Mgr. Michal Petr » Konflikty ve vztazích a jejich zvládání – workshop

Konflikty ve vztazích a jejich zvládání – workshop

Datum/Čas
Ve dnech - 12. 10. 2011
17:30 - 21:00

Místo konání
Paramita

Workshop „Konflikty ve vztazích a jejich zvládání“

S konflikty a neporozuměním se setkáváme na každém kroku. Pojďme se zaměřit zmapování spouštěcích momentů hádek i konfliktů a na způsoby zvládání (nejen) emočních reakcí.

  • Kde máme svá slabá místa? Co nás rozzlobí?
  • Jak na konflikt reagujeme – stažením, pasivní či aktivní agresí…?
  • Jaké jsou zralé způsoby nakládání s neporozuměním, odmítnutím, zraněním aj.?

Workshop je samostatnou součástí širšího bloku “Já a moje vztahy”.

Cena: 350,- Kč

Spolulektor: Mgr. Jana Sonntagová – psychoterapeutka s akreditovaným výcvikem v gestalt terapii. Ve své dvanáctileté praxi se věnuje zejména dospívajícím a jejich rodinám a individuálním dospělým klientům.

Přihlášení:

Uzávěrka přihlášek vždy týden před konáním konkrétní akce. Přihlašujte se na email jsonntagova@seznam.cz. Uveďte, zda máte zájem o celý blok nebo o jednotlivé workshopy.
Rezervované místo máte až po zaplacení požadované částky na účet č.: 670100-2207401273/6210.
V případě zrušení Vaší účasti vracíme 50% uhrazené částky.