Mgr. Michal Petr » Kurz začínajících psychonautů

Kurz začínajících psychonautů

mapa není k dispozici

Datum/Čas
Ve dnech - 16. 2. 2024
10:00 - 18:00

Místo konání
JUST HOME

Bližší informace včetně místa konání a přihlášek výhradně ZDE.

Možnosti legálního prožití psychedelických stavů vědomí jsou dnes rozmanité. Nabídka technik zahrnuje práci s vlastním dechem či deprivací. Legální možnosti užití psychedelik v rámci terapie a léčby u nás i ve světě se postupně rozšiřují. Dochází k nim i spontánně. Kromě toho má s některou psychedelickou látkou zkušenost přibližně třetina obyvatel ČR.

Na tyto cesty a rizika s nimi spojená výletníky mnohdy nikdo nepřipraví. Nebo jen mají pocit, že potřebují přípravu větší či jinou, než která je právě dostupná. Výletníci se tak mohou snadno ztratit, zabloudit nebo taky zranit i v případech, kdy se na tyto cesty vydávají zcela v souladu se zákony a dalšími právními předpisy. A to se stává.

Možná jste jedním z nich.

Tímto kurzem nabízíme základní praktická bezpečnostní doporučení pro každého, kdo se chystá vydat na cestu do světa psychedelické zkušenosti.

Někdy stačí málo, aby se děsivá zkušenost stala přínosnou. Užívání vám nedoporučíme, to rozhodnutí je na vás. Ať už jste ho učinili na základě doporučení profesionálů poskytujících vám lékařskou a jinou péči, nebo i sami. Tato zkušenost vám může změnit život, v dobrém i nepříznivém.

Rádi vám pomůžeme to dělat bezpečněji, smysluplněji a zodpovědněji.

Teoreticko-praktický osmihodinový kurz je vedený odborníky v péči o duševní zdraví, kteří prošli speciálními výcviky v psychedelické péči, mají vlastní bohaté zkušenosti s rozšířenými stavy vědomí a právně konformním doprovázením zkušených i začínajících psychonautů, výletníků, klientů či pacientů.

Kurz poskytne vodítka k bezpečnější zkušenosti vyvolané psychedeliky, navozené jinými nelátkovými technikami vedoucí k rozšířeným stavům vědomí (např. maitri či holotropní dýchání, meditace, pobyt ve tmě) či prožívané spontánně.

Co vás čeká?

 • Teoretické uvedení do psychedelik a rozšířených stavů vědomí, jejich účinku, rizikového a bezpečného setu a settingu, integrace zkušenosti;
 • Zkušenosti od odborníků v péči o duševní zdraví s bohatými zkušenostmi s psychedelickými stavy vědomí;
 • Bezpečný prostor pro sdílení vašich otázek, obav či nejistot;
 • Diskuze nad modelovými situacemi;
 • Praktické nácviky technik pro zvládání psychedelické zkušenosti;

 Co získáte?

 • Základní teoretický přehled v problematice;
 • Praktické tipy jak se vyhnout rizikovému setu a settingu a jak podpořit bezpečný kontext;
 • Přehled o možnostech prevence rizik souvisejících s psychedelickou zkušeností;
 • Soubor „rad na cestu“ vycházející z empirických poznatků, výzkumů a bohaté praxe;
 • Povědomí o možnostech následné integrace;
 • Přehled o službách a odbornících poskytujících legální psychedelickou péči v ČR

Pro koho je program vhodný?

Kurz může být přínosem pro kohokoli, kdo se chystá užít některou psychedelickou látku v souladu se současným legálním kontextem anebo podstoupit některou z nelátkových technik navozujících změněný stav vědomí. Účast je vhodná jak pro prvouživatele, tak pro zkušenější psychonauty.

Program je určen pro:

 • Pacienty léčebného konopí nebo off label podání ketaminu,
 • Dobrovolníky zvažující nebo chystající se na psychedelické sezení v rámci klinických studií,
 • Lidi chystající se na nelátkovou zkušenost navození rozšířených stavů vědomí (maitri nebo holotropní dýchání, meditační retreat, půsty, smyslovou deprivaci – pobyt ve tmě, potní chýše, vision quest aj.),
 • Lidi, kteří se do psychedelických stavů vědomí dostávají spontánně
 • Lidi se zájmem o získání či prohloubení znalostí v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí,
 • Lidi plánující užití psychedelik v zahraničí tam, kde je to legální,
 • Pomáhající osoby, jež poskytují péči na nadcházející psychedelický stav vědomí pro své klienty, pacienty či blízké.

V rámci současné legislativy není možné, aby se programu účastnily osoby s cílem připravit se na užití psychedelické látky způsobem, který je v rozporu se zákony a dalšími právními předpisy.

Doprovázející:

Mgr. Michal Petr – psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání

Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích EAGTDiabasisCZEPS a autorem knihy Mezi duší a Duchem. Specializuje se na párovou terapii, psychospirituální tématikuMaitri dýchání a praktické využití enneagramu. Zajímá se o holistické metody léčení, práci s emocemi a tělem a o zvládání náročných životních situací.

Mgr. Rita Kočárová – psycholožka, výzkumnice

Psycholožka, výzkumnice a postgraduální studentka klinické psychologie na Univerzitě Karlově a v Národním ústavu duševního zdraví, frekventantka výcviků Gestalt Studia a MDMA-asistované psychoterapie pro post-traumatickou stresovou poruchu, zakladatelka a ředitelka Beyond Psychedelics. Její výzkumný a profesní zájem se zaměřuje na psychedelické látky (psilocybin, ayahuascu, MDMA, 5-MeO-DMT obsahující sekret z ropuchy Bufo alvarius, LSD a další). Je řešitelkou projektu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky, jehož cílem je návrh systému služeb pro uživatele psychedelik.

BEZPEČÍ * SMYSL * ZODPOVĚDNOST