Mgr. Michal Petr » Vstup do enneagramové typologie pro lepší osobní i pracovní vztahy – akreditovaný kurz u MPSV

Vstup do enneagramové typologie pro lepší osobní i pracovní vztahy – akreditovaný kurz u MPSV

Datum/Čas
Ve dnech - 5. 11. 2014
09:00 - 15:30

Místo konání
TARA, o.p.s. – projekt PARAMITA

Kurz se zaměřuje na rozpoznání osobnostních stylů, typů komunikace a možnosti jejich využití, zvládání mezilidských konfliktů a poskytování efektivní zpětné vazby. Nástrojem pro péči o vztahy je ucelený systém typologie osobnosti enneagram. Na kurzu je předáván tak, aby ho účastníci mohli využít v osobním životě i v práci.

Enneagram nám s respektem k jedinečnosti člověka pomáhá odkrýt strukturu a styl osobnosti; navyklé způsoby myšlení, cítění a jednání; silné a slabé stránky, způsoby komunikace. Umožňujepochopit příčiny konfliktů a nedorozumění a nabízí cestu, jak lépe porozumět motivům jednání a díky tomu efektivněji komunikovat, jednat. Je jedinečným nástrojem pro práci s týmovou dynamikou v tlaku či krizi, zejména však v rozvoji kvality našich osobních vztahů.

V pokračovacím kurzu se ještě více zaměřujeme na nácvik vědomé konstruktivní komunikace s ohledem na jednotlivé ennea-typy a trénink nástrojů rozvoje a uvolnění z návyků našeho dominantního ennea-stylu.

Co můžete získat:

  • uvědomění kvalit a kompetencí, ale i limitů jednotlivých typů
  • ujasnění rozdílů a podobností mezi typy
  • nástroje rozvoje jednotlivých typů
  • co v knize nenajdete: zážitek setkání s lidmi stejného i odlišného ennea-typu než jste vy
  • trénink vědomé konstruktivní komunikace
  • procvičení dovedností zacházení s emočními a tělesnými reakcemi na ohrožení
    našich potřeb

Kurz probíhá se spolupráci s Paramitou, přihlašujte se prosím na jejich odkazu.