Mgr. Michal Petr » Blog » O vztazích s našimi rodiči

O vztazích s našimi rodiči

Michal Petr | 31.7.2021

Jak tvořit vztah s rodiči za dospěla – jak se najít s někým, koho známe od počátku naší existence? Které části povahy našich rodičů zahlídneme stěží? Potřebujeme i v dospělosti souhlas našich rodičů? Máme nárok vyžadovat po našich rodičích dosycení? Co když si přejí, aby naše pozornost byla směrovaná výhradně k nim? Patří do vzájemného dospělého vztahu moct druhého i zastavit, vymezit se? Co nám může přinést, podíváme-li se na naše rodiče šířeji? Lze mít vztah s rodiči vyřešený?