Mgr. Michal Petr » Skupina psychedelické integrace 

Skupina psychedelické integrace 

Datum/Čas
Ve dnech - 24. 10. 2019
18:00 - 20:00

Místo konání
Mindfulness Club z.s.

„Práce začíná, když ceremonie skončí aneb po extázi prádelna“

 Skupiny jsou organizovány ve spolupráci Diabasis, z.ú. a Beyond Psychedelics, z.ú.

Zkušenost rozšířených stavů vědomí způsobená psychedelickou/enteogenickou substancí může být velmi náročný proces. Naším záměrem je otevřít a poskytnout prostor pro sdílení a zpracování svého prožitku.

Nabízíme informovanou podporu a profesionální péči k bezpečné re-integraci mysli, těla i ducha. Integrační kruh může pomoci uvědomit si vhledy a dojmy získané během psychedelické zkušenosti a ukotvit je do každodenního života. Maximalizovat přínosy, které taková zkušenost nabízí a umenšit potenciální negativní dopady a rizika.

Integrační setkání nepodporují ani nepovolují žádné ilegální aktivity. 

Set a setting jsou dobrým základem pro prospěšnou psychedelickou zkušenost. Věříme, že následná podpora je třetím důležitým krokem. Set, setting… a PODPORA!

Doprovázející:

Mgr. Michal Petr – psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání

Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, CZEPS a autorem knihy Mezi duší a Duchem. Specializuje se na párovou terapii, psychospirituální tématiku, Maitri dýchání a praktické využití enneagramu. Zajímá se o holistické metody léčení, práci s emocemi a tělem a o zvládání náročných životních situací.

Mgr. Rita Kočárová – psycholožka, výzkumnice

Psycholožka, výzkumnice a postgraduální studentka klinické psychologie na Univerzitě Karlově a v Národním ústavu duševního zdraví, frekventantka výcviků Gestalt Studia a MDMA-asistované psychoterapie pro post-traumatickou stresovou poruchu, zakladatelka a ředitelka Beyond Psychedelics. Její výzkumný a profesní zájem se zaměřuje na psychedelické látky (psilocybin, ayahuascu, MDMA, 5-MeO-DMT obsahující sekret z ropuchy Bufo alvarius, LSD a další). Je řešitelkou projektu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky, jehož cílem je návrh systému služeb pro uživatele psychedelik.

Odborný konzultant: Mgr. Michael Vančura (klinický psycholog a psychoterapeut)

Pro koho: pravidelná skupinová setkání jsou určena širokému spektru zájemců o integraci své psychedelické zkušenosti, získané v jakémkoliv kontextu. Je možné přijít jen jednou nebo opakovaně. 

Kapacita: max 15 účastníků / setkání.

Průběh setkání:

Setkání trvají 120 minut a jsou strukturovány dle zájmu a potřeb skupiny. Zahrnují: 

  • sdílení a interakce v komunitě podobně naladěných lidí
  • nabídku teoretického rámce
  • skupinové aktivity
  • techniky práce s tělem

Kdy: 18h – 20h

24.10. 2019, 14.11. 2019, 12.12.2019

16.1. 2020, 20.2. 2020, 19.3. 2020, 16.4.2020, 14.5. 2020 

Přihlášky:

Můžete se přihlásit na jedno nebo i více setkání současně. Vaše místo si můžete rezervovat na emailu: integrace@beyondpsychedelics.cz, rezervace místa se stává platnou po uhrazení příspěvku. O místě ve skupině rozhoduje pořadí závazné přihlášky (email+ platba).

Cena a storno podmínky: v rozmezí 500,- až 900,- (necháváme na finančních možnostech a uvážení účastníků).  

Informace k platbě: Pro závazné potvrzení rezervace Vás žádáme o uhrazení částky 500, – 900,- Kč nejpozději 10 dní před konáním akce na účet číslo: 2601698597 / 2010 (do předmětu uveďte: “Psychedelická integrace – datum skupiny, které se chcete zúčastnit – Vaše příjmení”.

Storno podmínky: Jestliže svou účast zrušíte do 7 dnů před termínem konání, vrátíme Vám celou částku. Dáte-li vědět do 3 dnů předem, vrátíme 50% kurzovného. Na pozdější odhlášení se vrácení sumy nevztahuje.

V případě dotazů prosím napište email na: integrace@beyondpsychedelics.cz.